Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Målinger opdateres ikke med ny periode

Målinger bliver først opdateret med ny periode den 12. juni 2017

Forsinkelsen skyldes, at der ved årsskiftet er sket ændringer i arbejdsgivernes adgang til indberetning af arbejdstid via e-indkomst. Det har betydning for niveauet for målingen af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark, for jobomsætningsstatistikken og målingen af udenlandsk arbejdskraft. For at sikre en konsistent tidsserie vil ændringerne i indberetningerne til e-indkomst også kunne påvirke niveauerne før januar 2017. Ved kommende opdateringer af disse målinger vil der således kunne ske ændringer i tidligere offentliggjorte niveauer. Klik her for at se, hvilke målinger der bliver berørt.

 

Følgende målinger bliver først opdateret med ny periode den 12. juni 2017:

  • Målingerne omfattende udenlandsk arbejdskraft og lønmodtagere efter bopæl, hvor opdateringen vil gælde perioderne januar - marts 2017.
  • Målingerne vedr. jobomsætning og personer startet i job , hvor målingerne vil gælde perioderne november - januar 2017.

Rådighedsanktioner på a-dagpenge opdateret til 4. kvartal 2016

Målingen vedr. antal rådighedssanktioner på a-dagpenge opdateres med nye data.

Antallet af rådighedssanktioner på a-dagpenge opdateres med data til og med 4. kvartal 2016. Opdateringen inkluderer nye sanktionsdata vedr. udeblivelse fra et påbegyndt tilbud, udeblivelse fra en samtale samt manglende godkendelse af CV'et.

 

Disse sanktioner har først været mulige at registrere i DFDG pr. 1. september 2015. Implementeringen af de nye sanktionsdata medfører en opjustering i antallet af sanktioner i perioden 4. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016 (ift. den seneste opdatering).

Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Januar 2017 undervurderer formentlig fuldtidsbeskæftigelsen.

Målingen af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark undervurderer formentlig antallet af fuldtidsbeskæftigede i januar 2017. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er markant lavere end forventet for januar måned og STAR regner med en opjustering af tallet for januar 2017, når efterreguleringer indregnes sammen med tallene for februar 2017. Målingens fordeling på område, køn, alder og herkomst vil ligeledes være påvirket. Jobomsætningsstatistikken og målingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark vil formentlig ligeledes være undervurderet for januar 2017.