Drift meddelelse!

I dag vedligeholder vi siden kl. 18-23. Siden vil derfor være utilgængelig en del af tiden indenfor dette tidsrum.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Styringsværktøjer

Her kan du finde data, der understøtter og styrker dialogen i det beskæftigelsespolitiske system i form af:

Besparelsespotentialet, der viser kommunens besparelsespotentiale ved at nedbringe antallet af personer på en forsørgelsesydelse i kommunen til det niveau som kommunens rammevilkår tilsiger.

Reformmålinger

Her kan du finde nøgletal om reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsoversigterne samler en række af de vigtigste målinger til brug for kommunernes opfølgning på reformmål. 

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Ny rapport: ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” for alle jobcentre

Rapporten samler op på ministerens beskæftigelsespolitiske mål samt på sigtelinjerne og implementeringsindikatorerne

Den nye rapport samler op på alle de beskæftigelsespolitiske reformer, dvs.: Førtidspension og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen. Indenfor disse områder opgør rapporten udviklingen i det enkelte jobcenter de seneste 2 år og sammenholder med udviklingen i hele landet samt det jobcenter, der har det bedste resultat i jobcenterets klynge hhv. de ti jobcentre, der har de bedste resultater indenfor det pågældende område.

Du kan trække rapporten på Jobindsats.dk under fanebladet benchmark.

Nye tal for kontantydelse på jobindsats.dk

Der er nu offentliggjort målinger på kontantydelse
Målingen Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner viser antal personer og fuldtidspersoner, der har modtaget kontantydelse i en given måned, samt den gennemsnitlige varighed på ydelsen (opgjort i antal uger). Målingen findes for alle ydelsesområder på Jobindsats.dk. Målingen kan fordeles på køn, alder, herkomst og a-kasse.

Figuren til venstre viser antallet af kontantydelsesmodtagere i perioden oktober 2015 - februar 2016. Af figuren fremgår det at antallet af kontantydelsesmodtagere har været stigende i den givne periode.

Nye mentormålinger på jobindsats.dk

Der er nu offentliggjort mentormåling for a-dagpenge
Mentormåling for a-dagpenge offentliggøres på Jobindsats. Der er nu mentormålinger for alle ydelsesområder.

Figuren til venstre viser antallet af dagpengemodtagere, der har haft en mentor i perioden januar 2012 til januar 2016.