Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Flygtninge og familiesammenførtes beskæftigelse

På Jobindsats.dk kan man nu følge antal og andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i en given periode.

Målingen ”Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse” viser bl.a. andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse på månedsbasis uanset omfanget af beskæftigelse i den pågældende måned.

Målingerne bliver opdateret månedligt og kan fordeles på bl.a. alder, nationalitet og år for udstedelse af CPR-nummer. Se mere her

Arbejdskraftsreserven viser omfanget af jobsøgende

Arbejdskraftsreserven

Målingerne om arbejdskraftsreserven er nu opdateret. Målingerne giver et aktuelt billede af de ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan bruges til at understøtte den tværkommunal/regional rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Se mere her

 

 

 

 

Måling om ordinære løntimer på Jobindsats.dk

På Jobindsats.dk kan man nu følge hvor mange modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløb, der har haft ordinær beskæftigelse ved siden af den offentlige forsørgelse i en given periode.

Målingen ”Antal og andel personer med ordinære løntimer” viser, hvor mange personer, samt andelen af ydelsesmodtagere, der i en periode både har modtaget offentlige forsørgelse og løn for ordinær beskæftigelse i større eller mindre omfang. 

Målingerne er opdateret med tal frem til maj 2017. Målingerne bliver opdateret månedligt, og kan fordeles på køn, alder, visitationskategori og herkomst.