Drift

I dag vedligeholder vi siden kl. 16-16.30. Siden vil derfor være utilgængelig en del af tiden indenfor dette tidsrum.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Styringsværktøjer

Her kan du finde data, der understøtter og styrker dialogen i det beskæftigelsespolitiske system i form af:

Besparelsespotentialet, der viser kommunens besparelsespotentiale ved at nedbringe antallet af personer på en forsørgelsesydelse i kommunen til det niveau som kommunens rammevilkår tilsiger.

Reformmålinger

Her kan du finde nøgletal om reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsoversigterne samler en række af de vigtigste målinger til brug for kommunernes opfølgning på reformmål. 

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark

Ændring i personkredsen, som indgår i målingen og ny fordelingsvariabel

Målingen omfatter nu alle udenlandske statsborgere med en lønindkomst i Danmark uanset opholdsgrundlag og uanset alderen ved, og tidspunktet for, udstedelse af CPR-nummeret.

Målingens fordeling på opholdsgrundlag er endvidere med denne opdatering for februar 2016 blevet udvidet med selvstændige visningskategorier for udenlandske statsborgere med lønindkomst, der fra og med 2004 har fået ophold til henholdsvis asyl, familiesammenføring og permanent ophold.


Sanering af målinger på jobindsats

Som led i et strategisk arbejde med jobindsats.dk har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering valgt at afslutte en række målinger på jobindsats.dk pr. 1. december 2016.

 

De målinger der afsluttes og ikke længere vil være tilgængelige kan ses ved at klikke her.

Nye målinger om aktiveringsgrad og passivandel fordelt på varighed

Der er udviklet to nye målinger på Jobindsats.dk, som viser aktiveringsgrad og passivandele for forskellige målgrupper.

 

Målingerne skal ses som supplement til de eksisterende målinger om den aktive indsats. Målingerne kan findes for følgende ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, resourceforløb, ledighedsydelse. Læs mere her.