Drift

I dag vedligeholder vi siden kl. 16.30-17.30. Siden vil derfor være utilgængelig en del af tiden indenfor dette tidsrum.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Målinger opdateres ikke med ny periode

Målingerne omfatter Udenlandsk arbejdskraft, Lønmodtagere efter efter bopæl og arbejdssted samt Jobomsætning og personer startet i job.

Der er ved årsskiftet sket ændringer i arbejdsgivernes adgang til indberetning af arbejdstid via e-indkomst. Det har betydning for niveauet for målingen af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark, for jobomsætningsstatistikken og målingen af udenlandsk arbejdskraft. For at sikre en konsistent tidsserie vil ændringerne i indberetningerne til e-indkomst også kunne påvirke niveauerne før januar 2017. Ved kommende opdateringer af disse målinger vil der således kunne ske ændringer i tidligere offentliggjorte niveauer. Disse målinger er derfor endnu ikke opdateret med februar måned, men seneste opgørelsesperiode (januar 2017) er opdateret med indkomne efterregistreringer.

 

 

Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Januar 2017 undervurderer formentlig fuldtidsbeskæftigelsen.

Målingen af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark undervurderer formentlig antallet af fuldtidsbeskæftigede i januar 2017. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er markant lavere end forventet for januar måned og STAR regner med en opjustering af tallet for januar 2017, når efterreguleringer indregnes sammen med tallene for februar 2017. Målingens fordeling på område, køn, alder og herkomst vil ligeledes være påvirket. Jobomsætningsstatistikken og målingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark vil formentlig ligeledes være undervurderet for januar 2017.

Sanering af målinger på jobindsats

Som led i et strategisk arbejde med jobindsats.dk har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering valgt at afslutte en række målinger på jobindsats.dk pr. 1. december 2016.

 

De målinger der afsluttes og ikke længere vil være tilgængelige kan ses ved at klikke her.