Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Arbejdskraftsreserven viser omfanget af jobsøgende

Arbejdskraftsreserven

Målingerne om arbejdskraftsreserven er nu opdateret. Målingerne giver et aktuelt billede af de ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan bruges til at understøtte den tværkommunal/regional rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Se mere her

 

 

 

 

Måling om ordinære løntimer på Jobindsats.dk

På Jobindsats.dk kan man nu følge hvor mange modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløb, der har haft ordinær beskæftigelse ved siden af den offentlige forsørgelse i en given periode.

Målingen ”Antal og andel personer med ordinære løntimer” viser, hvor mange personer, samt andelen af ydelsesmodtagere, der i en periode både har modtaget offentlige forsørgelse og løn for ordinær beskæftigelse i større eller mindre omfang. 

Målingerne er opdateret med tal frem til marts 2017. Målingerne bliver opdateret månedligt, og kan fordeles på køn, alder, visitationskategori og herkomst.

Opgørelsen af udenlandsk arbejdskraft, lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted samt jobomsætning er opdateret til og med april 2017 (februar fsva. jobomsætning)

Målingerne over udenlandsk arbejdskraft, lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted samt jobomsætning er blevet opdateret med tal til og med april 2017/februar 2017.

Med denne opdatering af målingerne er der foretaget en mindre ændring af den bagvedliggende opgørelsesmetode. Ændringen skyldes, at der ved årsskiftet er sket ændringer i arbejdsgivernes adgang til indberetning af arbejdstid via e-indkomst. For at sikre en konsistent tidsserie korrigeres også i perioden før januar 2017. Klik her for at læse mere.

 

STAR har ved samme lejlighed skiftet datakilde og er overgået fra de hidtidige månedlige eIndkomstopgørelser (DetailCor) fra SKAT til daglige eIndkomstleverancer. Du kan læse nærmere om ændringerne i nyhederne vedr. de enkelte målinger.