Jobindsats er under opdatering

Du er nu på jobindsats.dk

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Styringsværktøjer

Her kan du finde data, der understøtter og styrker dialogen i det beskæftigelsespolitiske system i form af:

Besparelsespotentialet, der viser kommunens besparelsespotentiale ved at nedbringe antallet af personer på en forsørgelsesydelse i kommunen til det niveau som kommunens rammevilkår tilsiger.

Reformmålinger

Her kan du finde nøgletal om beskæftigelsesreformen:
- Førtidspension- og fleksjob

Nøgletalsoversigterne samler en række af de vigtigste målinger til brug for kommunernes opfølgning på reformmål. 

Opdatering af ministerens mål om langtidsforsørgede

Data om langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder frem til marts 2015

Jobindsats.dk er nu opdateret med data for marts 2015 vedr. langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder (Ministerens mål).

Udviklingen for de enkelte ydelsesgrupper kan du se her.

Ny fordelingsvariabel på sygedagpenge

Sygedagpenge kan nu også fordeles på visitationskategori
Sygedagpengemålingerne er opdateret med en ny fordelingsvariabel. Målingerne kan nu fordeles på både de nye visitationskategorier efter sygedagpengereformen samt de tidligere matchkategorier. Fordelingen vælges under fordelingsvariablen Visitationskategori.

Se sygedagpengemålingerne her