Drift meddelelse!

Søndag d. 15/11 vedligeholder vi siden kl. 12-15. Siden vil derfor være utilgængelig en del af tiden indenfor dette tidsrum.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Styringsværktøjer

Her kan du finde data, der understøtter og styrker dialogen i det beskæftigelsespolitiske system i form af:

Besparelsespotentialet, der viser kommunens besparelsespotentiale ved at nedbringe antallet af personer på en forsørgelsesydelse i kommunen til det niveau som kommunens rammevilkår tilsiger.

Reformmålinger

Her kan du finde nøgletal om beskæftigelsesreformen:
- Førtidspension- og fleksjob

Nøgletalsoversigterne samler en række af de vigtigste målinger til brug for kommunernes opfølgning på reformmål. 

Nye intervaller for varigheden på udvalgte sygedagpengemålinger

Intervaller for varighed tilpasset sygedagpengereformen

Intervallerne for varighed på sygedagpenge er nu tilpasset sygedagpengereformen på målingerne ”Antal forløb fordelt på varighed” og ”Antal og varighed af afsluttede forløb”. Varigheden på de 2 målinger er fordelt på intervallerne under 2 uger, 2 – 4 uger, 5-8 uger, 9-13 uger, 14-22 uger, 27-39 uger, 40-52 uger, 1-2 år, 2-3år og over 3 år.

Se målingerne med nye intervaller her 

 

Ny fane med driftsnyt

Ændringer i driften af Jobindsats vil fremover fremgå af fanen Driftsnyt
Under fanen Driftsnyt vil der fremover bliver offentliggjort en nyhed, hver gang datoen for offentliggørelsen af en eksisterende måling ændres. Der er således både tale om ændringer, hvor målingen offentliggøres både før og efter forventet Næste opdatering. Ligeledes lægges der nyheder omkring andre ændringer i driften, det kan være, hvis målinger er slået fra midlertidigt eller permanent, hvis fordelingsvariable er slået fra eller hvis en funktionalitet på Jobindsats ikke virker.

Driftsnyt vil også kunne findes under topmenuen Nyheder, hvor øvrige nyheder ligeledes er at finde.

Administration af Gem valg

På Jobindsats kan du nu administrere dine gemte valg på Min side

Min side er der nu adgang til et nyt faneblad med titlen Gem Valg. Her får man et overblik over, hvilke indstillinger (gemte valg) man har valgt. Med Gem valg er der mulighed for at vælge evt. fordelingsvariable, som alle målinger på Jobindsats.dk altid skal åbner med.

På fanebladet kan man ændre og slette evt. gemte valg, såfremt man ikke længere ønsker, at målingerne skal åbnes med disse valg. Der er ligeledes mulighed for at slå valgene fra midlertidigt. For at kunne udnytte denne nye funktionalitet skal man være logget på som bruger på Min side.