Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Styringsværktøjer

Her kan du finde data, der understøtter og styrker dialogen i det beskæftigelsespolitiske system i form af:

Besparelsespotentialet, der viser kommunens besparelsespotentiale ved at nedbringe antallet af personer på en forsørgelsesydelse i kommunen til det niveau som kommunens rammevilkår tilsiger.

Reformmålinger

Her kan du finde nøgletal om reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsoversigterne samler en række af de vigtigste målinger til brug for kommunernes opfølgning på reformmål. 

Oversigt med nøgletal for kontanthjælpsreformen

Ny nøgletalsoversigt

Med den nye nøgletalsoversigt for kontanthjælpsreformen er det muligt at følge udviklingen på en række af kontanthjælpsreformens fokusområder. Nøgletalsoversigten opdateres månedligt for bl.a. hele landet og jobcentre/kommuner, således jobcentre og kommuner kan få et hurtigt overblik over området. I nøgletalsoversigten indgår bl.a. tal for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere angående antal personer på ydelse, påbegyndte og igangværende ydelsesforløb, indsats til ydelsesmodtagerne og ydelsesmodtagernes status efter endt forløb.

Du kan se den nye nøgletalsoversigt her

Rådighedssanktioner for dagpengemodtagere

Målingen for antallet af rådighedssanktioner til dagpengemodtagere er nu igen opdateret

Jobindsats.dk er nu opdateret med tal vedr. rådighedssanktioner frem til 3.kvartal 2015. I forbindelse med overgang til nyt indberetningssystem ultimo 2013, har der været udfordringer i forhold til at offentliggøre antallet af rådighedssanktioner for dagpengemodtagere. Det har betydet, at målingen for antallet af rådighedssanktioner til dagpengemodtagere beklageligvis ikke har været opdateret i lang tid.

Data for a-kassernes tilbagemeldinger på jobcentrenes indberetning af hændelser er nu endeligt på plads, og figuren til venstre viser antallet af rådighedssanktioner fra 1.kvartal 2004 til 3.kvartal 2015.

Nyhed: Mentor på Jobindsats

Som noget nyt vises brugen af mentor nu på Jobindsats for udvalgte ydelser
Målingen Antal og andel personer med mentor viser antallet af personer, der har haft mentor i en given måned, hvor personen også modtog den valgte ydelse. Desuden vises andelen af ydelsesmodtagere, der har haft mentor i perioden. Målingen findes for følgende ydelser: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Den vil blive udviklet for alle øvrige ydelser.

Figuren til venstre viser antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der har haft en mentor i perioden fra januar 2012 til september 2015. Af figuren fremgår det, at antallet af personer, der modtager mentor, er steget fra 2012 og frem for de to ydelser tilsammen.