Drift meddelelse!

I dag vedligeholder vi siden kl. 18-23. Siden vil derfor være utilgængelig en del af tiden indenfor dette tidsrum.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Styringsværktøjer

Her kan du finde data, der understøtter og styrker dialogen i det beskæftigelsespolitiske system i form af:

Besparelsespotentialet, der viser kommunens besparelsespotentiale ved at nedbringe antallet af personer på en forsørgelsesydelse i kommunen til det niveau som kommunens rammevilkår tilsiger.

Reformmålinger

Her kan du finde nøgletal om reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsoversigterne samler en række af de vigtigste målinger til brug for kommunernes opfølgning på reformmål. 

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark

Ændring i personkredsen, som indgår i målingen og ny fordelingsvariabel

Målingen omfatter nu alle udenlandske statsborgere med en lønindkomst i Danmark uanset opholdsgrundlag og uanset alderen ved, og tidspunktet for, udstedelse af CPR-nummeret.

Målingens fordeling på opholdsgrundlag er endvidere med denne opdatering for februar 2016 blevet udvidet med selvstændige visningskategorier for udenlandske statsborgere med lønindkomst, der fra og med 2004 har fået ophold til henholdsvis asyl, familiesammenføring og permanent ophold.


Ændring fra 1. juli 2016 i målingerne vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Integrationsydelse træder i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp
Fra 1. juli 2016 træder integrationsydelse i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp for alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Antallet af personer på integrationsydelse stiger derfor betydeligt i juli 2016, mens antallet af personer på uddannelses- og kontanthjælp falder væsentligt i juli 2016. Udviklingen vedr. uddannelses- og kontanthjælp skal derfor tolkes med varsomhed.

Flere målinger på Jobafklaringsforløb

15 nye målinger på Jobafklaringsforløb

Du kan nu finde en række nye målinger, der viser udviklingen for jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. I databanken Jobindsats.dk er der offentliggjort en række målinger på personer, forløb og fuldtidspersoner, på aktiveringer og på forsørgelsesudgifterne til jobafklaringsforløb.

 

Du kan se målingerne på Jobindsats.dk under fanebladet Jobafklaringsforløb.