Jobindsats er under opdatering

Du er nu på jobindsats.dk

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Styringsværktøjer

Her kan du finde data, der understøtter og styrker dialogen i det beskæftigelsespolitiske system i form af:

Besparelsespotentialet, der viser kommunens besparelsespotentiale ved at nedbringe antallet af personer på en forsørgelsesydelse i kommunen til det niveau som kommunens rammevilkår tilsiger.

Reformmålinger

Her kan du finde nøgletal om beskæftigelsesreformen:
- Førtidspension- og fleksjob

Nøgletalsoversigterne samler en række af de vigtigste målinger til brug for kommunernes opfølgning på reformmål. 

Antal timer i fleksjob under ny fleksjobordning

Det er nu atter muligt at fordele ny fleksjobordning på timer.

Målingen ”Antal og andel forløb og personer fordelt på timer” er blevet opdateret med data frem til og med juli 2015. Af målingen fremgår det, at der i juli 2015 var knap 25.000 personer i fleksjob i alt under ny ordning.  For januar til juli 2015 udgør fleksjob med op til 10 timer om ugen over halvdelen af alle fleksjob.

Se målingerne for fleksjob her.

Opgørelsen af antal timer i fleksjob er baseret på virksomhedernes indberettede løntimer i eIndkomst-registret. Det skal bemærkes, at der er sæsonudsving i antal timer i fleksjob som følge af afholdelse af ferie for personer uden optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.