30. november 2016


Sanering af målinger på jobindsats

Som led i et strategisk arbejde med jobindsats.dk har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering valgt at afslutte en række målinger på jobindsats.dk pr. 1. december 2016. Målingerne der afsluttes er kendetegnet enten ved ikke længere at være relevante, ved ikke at blive benyttet i særlig høj grad, eller ved at informationerne kan findes i andre målinger.

 

De målinger der afsluttes og ikke længere vil være tilgængelige er:

 • Andre aktører
 • Tilbagefald
 • Flow mellem matchkategorier – overordnet og detaljeret
 • Forsørgelsesudgifter pr. person
 • Forsørgelsesudgifter pr. person i befolkningen 16-66 år (forsørgertryk)
 • Forsørgelsesudgifter pr. person i arbejdsstyrken 16-66 år
 • Forsørgelsesudgifter pr. forløb
 • Antal personer med påbegyndt forløb fordelt på antal påbegyndte forløb
 • Antal personer påbegyndt i aktivering fordelt på antal påbegyndte forløb
 • Opdeling i kommunale og statslige forsørgelsesudgifter

Følgende oversigter vil ikke længere blive opdateret og vil ligeledes blive gjort utilgængelige inden længe i forbindelse med en ændring af fanebladsstrukturen på jobindsats.dk:

 • Besparelsespotentiale
 • Nøgletal, Reform af førtidspension og fleksjob
 • Nøgletal, Kontanthjælpsreform