12. oktober 2017


Målingen vedr. Antal personer og forløb er udgået

Målingen er udgået i forbindelse med ændringerne på Jobindsats.dk grundet skiftet til det nye ledighedsregister FLEUR (Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtagere UdbetalingsRegister), som afløser det hidtidige ledighedsregister RAM (Register for Arbejdsmarkedet). Den nye FLEUR-indberetningsform er taget i brug pr. 1. juli 2017, hvorfor opgørelsen af perioder fra og med juli 2017 og fremefter sker med det FLEUR som datakilde. Perioder før juli 2017 anvender fortsat RAM som datakilde.

I den forbindelse er styrelsen blevet opmærksom på, at målingen vedr. antal personer og forløb ikke længere er nødvendig/relevant.

Målingen blev vist for følgende ydelser:

 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Revalidering
 • Forrevalidering
 • Integrationsydelse
 • Sygedagpenge
 • Jobafklaringsforløb
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Fleksjob
 • Alle ydelser under ét

 

Målingen viste tidligere følgende:

 

Antal forløb

Målingen viser antal forløb, hvor et forløb defineres som en række sammenhængende dage med ydelse og/eller aktivering. Et forløb vare ned til én dag. Et nyt forløb starter, såfremt personen mindst én dag forinden, ikke har modtaget ydelse og/eller været i aktivering. Personer, der har modtaget ydelse og/eller været i aktivering to eller flere gange inden for den valgte periode, vil indgå i målingen med samtlige ydelses-/aktiveringsforløb inden for den valgte periode.

Beklagelsesvist har det vist sig, at personer der fyldte år, skiftede kommune eller a-kasse i løbet af et forløb, blev angivet som to forløb i målingen. Dette er ikke retvisende for antallet af forløb og målingen er derfor udgået.

Der henvises i stedet til andre retvisende målinger på Jobindsats.dk vedr. forløb, fx Antal forløb fordelt på varighed

 

Antal personer

Antallet af unikke personer, der har modtaget ydelse og/eller er i aktivering i den valgte periode. Personer, der har modtaget ydelse og/eller været i aktivering flere gange inden for den valgte periode (har haft flere forløb), tæller således kun med én gang i opgørelsen. Hvis man f.eks. har valgt perioden ét år, og en person har modtaget ydelse to eller flere gange inden for året, vil personen kun tælle med som én person i opgørelsen.

Denne opgørelse vises ligeledes i målingen Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner.

 

Gnsn. antal forløb pr. person

Jf. beskrivelsen af antal forløb har denne ligeledes ikke været retvisende.