18. april 2017


Målingerne ang. timetal for fleksjobansatte er udskudt til 23.maj 2017

Målingerne ”Antal og andel forløb og personer fordelt på timer” og ”Antal og andel personer under ny fleksjobordning, der er gået op eller ned i arbejdstid” er udskudt til 23.maj 2017 hvor de to målinger vil blive opdateret med data for februar og marts 2017.

 

Der er ved årsskiftet sket ændringer i arbejdsgivernes adgang til indberetning af arbejdstid via e-indkomst. Det har betydning for arbejdsgiverens indberetning af timer for personer ansat i fleksjob. For at sikre en konsistent tidsserie vil ændringerne i indberetningerne til e-indkomst også kunne påvirke niveauerne før januar 2017. Ved kommende opdateringer af de to målinger vil der således kunne ske ændringer i tidligere offentliggjorte niveauer.