17. januar 2018


Voksenlærlinge og jobrotationsvikarer udgår af målinger om antal aktiverede

Fra januar 2018 er det ikke længere muligt at opgøre aktiveringsindsatsen på voksenlærlinge og jobrotationsvikarer for målingerne ”Antal aktiverede og fuldtidsaktiverede”, ”Antal aktiverede og forløb”, ”Antal påbegyndte og afsluttede aktiveringsforløb samt antal forløb primo og ultimo perioden”, ”Antal og varighed af afsluttede aktiveringsforløb”. Voksenlærlinge- og jobrotationsvikarforløb indgår således ikke længere i de pågældende målinger. 

I løbet af foråret 2018 offentliggøres selvstændige målinger for hhv. voksenlærlinge og jobrotationsvikarer.