30. november 2016


Nye målinger om aktiveringsgrad og passivandel fordelt på varighed

Der er udviklet to nye målinger på Jobindsats.dk, som viser aktiveringsgrad og passivandele for forskellige målgrupper. Målingerne skal ses som supplement til de eksisterende målinger om den aktive indsats. De to målinger er:

  • En måling af passivandelen fordelt på varighed af ydelsen. Målingen viser, hvor stor en andel af dagpengemodtagerne som ikke har modtaget et aktivt tilbud i ydelsesforløbet, fordelt på forskellige varigheder af ydelsesforløbet (0-1½ måneder, 1½-3 måneder osv.).
  • En måling af aktiveringsgrad i de seneste 1, 3, 6, 9 eller 12 måneder af ydelsesforløbet, som viser ledige dagpengemodtagere, fordelt på aktiveringsgrad (opgjort i pct.) i den valgte periode.

Målingerne kan findes for følgende ydelser:

  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Revalidering
  • Forrevalidering
  • Sygedagpenge
  • Resourceforløb
  • Ledighedsydelse

Der kan findes yderligere oplysninger om målingerne under 'Info om målingen'.