23. september 2016


Nye målinger vedr. integrationsydelse på Jobindsats.dk

Der er nu offentliggjort en række nye målinger vedr. udgifter til forsørgelse samt en måling om aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte. Målingerne viser udviklingen vedr. integrationsydelse fra september 2015 til seneste måned.

Der er tale om målinger på  

- Forsørgelsesudgifter som kan fordeles på område, køn, alder, herkomst, visitationskategori og omfattet af integrationsprogrammet.

- Forsørgelsesudgifter pr. forløb. Denne måling kan fordeles på område, køn, alder, herkomst, visitationskategori og omfattet af integrationsprogrammet.

- Forsørgelsesudgifter pr. person. Målingerne kan fordeles på område, køn, alder, herkomst, visitationskategori og omfattet af integrationsprogrammet.

- Forsørgelsesudgifter pr. person i arbejdsstyrken 16-66 år. Denne måling kan fordeles på område, køn, alder, herkomst, visitationskategori og omfattet af integrationsprogrammet.

- Forsørgelsesudgifter pr. person i befolkningen 16-66 år (forsørgertryk). Denne måling kan fordeles på område, køn, alder, herkomst, visitationskategori og omfattet af integrationsprogrammet.

- Aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte. Målingen kan fordeles på område, køn, alder, herkomst, visitationskategori og omfattet af integrationsprogrammet.

Derudover er det på de eksisterende målinger for integrationsydelsesmodtagere nu muligt at opdele efter omfattet af integrationsprogrammet og øvrige.