4. november 2016


Nye målinger på kontantydelse

Som noget nyt kan man nu på Jobindsats.dk se tal for kontantydelse på aktiveringsindsatsen og forsørgelsesudgifter. Kontantydelsen blev indført pr. 1.oktober 2015 for personer, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015.

Målingen for aktiveringsindsatsen viser udviklingen i antal aktiverede, gnsn. varighed af aktiveringsforløb samt antal fuldtidsaktiverede. Målingen kan fordeles på område, køn, alder, a-kasse og tilbud.

Målingen for forsørgelsesudgifter afspejler udviklingen i de offentlige forsørgelsesudgifter til kontantydelsesmodtagere.

Målingen opgøres fra oktober 2015 og frem. Målingen er opdateret frem til april 2016. Målingen opdateres månedligt.


Målingen kan fordeles på køn, alder, herkomst og a-kasse.

Læs mere under info-om-måling.
Kontantydelse