14. september 2016


Ny måling om tilgang til førtidspension på Jobindsats.dk

Som noget nyt kan man nu på Jobindsats.dk se en måling, der viser tilgangen til førtidspension.


Målingen ”Tilgang til førtidspension” opgør hvor mange personer, der inden for den valgte periode har fået bevilliget førtidspension for første gang. Det er en betingelse for at tælle med, at der er udbetalt førtidspension. Hver person kan kun indgå i målingen én gang og indgår i opgørelsen på bevillingens start tidspunkt.  En person indgår som tilgået i den kommune hvor personen har bopæl på bevillingens startdato. Et kommuneskift foretaget af en person på førtidspension betragtes derfor ikke som en ny tilgang i den tilflyttede kommune.


På Jobindsats findes i forvejen målingen ”Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden”. I denne måling betragtes det som et nyt påbegyndt forløb, hvis en person flytter til en ny kommune eller hvis personen har en afbrydelse i udbetalingen af førtidspension (ned til en dags varighed) og herefter får udbetalt førtidspension igen. Det medfører, at antallet af påbegyndte forløb er højere sammenlignet med den nye måling af tilgang.