7. februar 2017


Nye mentormålinger på jobindsats.dk

Som noget nyt kan man nu på Jobindsats.dk se brugen af mentorer i kommunerne for modtagere af integrationsydelse.

Målingen findes under Integrationsydelse og hedder Antal og andel personer med mentor. 

Målingen viser dels hvor mange unikke personer på integrationsydelse, som har haft mentor i den givne periode. Dels viser den andelen af personer på integrationsydelse, der har haft mentor i perioden. Desuden viser målingen antallet af personer på integrationsydelse der har haft mentor som eneste tilbud i den givne periode. Ligesom målingen viser andelen af personer på integrationsydelse, der har haft mentor som eneste tilbud i den givne periode.

Antallet og andelen af personer med mentor opgøres fra september 2015 og frem. Målingerne er opdateret med tal frem til december 2016. Målingerne vil blive opdateret månedligt. 

Målingen kan fordeles på køn, alder, mentortype, visitationskategori samt omfattet af integrationsprogrammet. Mentortype viser, hvorvidt mentoren er en individuel eller en pladsmentor.

Læs mere under info-om-måling.
Integrationsydelse