31. oktober 2017


Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen opdateret frem til august 2017

I august-rapporten er tilføjet tre målinger for To- og Trepartsaftaler om integration.

 

I de nye figurer – 20 og 21 - indgår ikke resultater for jobcentre med mindre end 10 integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet i december måned året forinden den aktuelle årsperiode. Disse jobcentre tælles heller ikke med i et sammenligningsgrundlag. I 2017 drejer det sig om Albertslund, Brøndby og Høje Taastrup. Jobcentrene kan ændre sig fra år til år.  

 

Du kan læse mere om opgørelsesmetode for scoreboard og figurerne i afsnittene om jobcenteroverblik, de enkelte reformområder og ministermålene i "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen" her: http://www.jobindsats.dk/jobindsats/Hjaelp/benchmark/nbi.aspx

 

Du kan trække den seneste august-rapport og de tidligere udgaver her.