7. juli 2017


Ny måling Arbejdskraftsreserven

Arbejdskraftsreserven viser omfanget af jobsøgende ledige og de job de kan bestride og søger job inden for

 Arbejdskraftsreserven er en opgørelse over jobparate ledige med minimum tre måneders ledighedsanciennitet.

 

Arbejdskraftreserven er en indikator for arbejdskraftudbuddet. Fra de lediges CV udtrækkes oplysninger om hvilke stillinger de ledige angiver at søge job inden for og kan bestride. Oplysningerne kan fordeles på kommune og på stillingsbetegnelse eller ydelsesgrupper og giver et billede af de jobsøgende ledige og deres kompetencer, så jobcentre, a-kasser, virksomheder og øvrige aktører på beskæftigelsesområdet har et aktuelt (og historisk) overblik over omfanget af jobsøgende ledige i den enkelte kommune, a-kasse mv.

 

Målingen af arbejdskraftsreserven kan opgøres på to forskellige måder.

 

  1. Arbejdskraftreserven: I denne måling opgøres arbejdskraftsreserven som ét samlet tal for udbuddet inden for den valgte geografi eller den valgte stillingsbetegnelse. En ledig med tre ønsker som hhv. tømrer, snedker og arkitekt vil f.eks. tælle med som 0,33 på hver af de tre stillingsbetegnelser og som én person i totalen.

 

  1. Berørte ledige i arbejdskraftsreserven: I denne måling opgøres antallet af berørte jobparate ledige. En ledig med flere end ét ønske optræder således i flere stillingsbetegnelser. En ledig med tre ønsker som tømrer, snedker og arkitekt vil tælle med som 1,00 på hver af de tre stillingsbetegnelser og stadig som én person i totalen.

 

Arbejdskraftsreserven opdateres hver måned, og giver et aktuelt billede af de ledige der står til rådighed for arbejdsmarkedet, som kan bruges til at understøtte den tværkommunal/regional rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

 

 ledigheds- og jobindikatorer