17. marts 2017


Brobygningsforløb tilgængeligt på Jobindsats.dk

På Jobindsats.dk kan man nu følge brobygningsforløb for modtagere af uddannelseshjælp. For alle uddannelseshjælps-målinger , der kan fordeles på Tilbud, er det under ’Øvrige vejlednings – og opkvalificeringsforløb’ muligt at følge brobygningsforløb.

 

Et brobygningsforløb er en uddannelsesrettet indsats, der har til formål at hjælpe unge i gang med en erhvervsrettet uddannelse. Et brobygningsforløb foregår på erhvervsskoler og består af et fast skema med faglig opkvalificering og kortere eller længere praktikker på ordinære uddannelser og/eller virksomheder. Samtidig skal den unges tilknyttes en uddannelsesmentor under forløbet, samt tilbydes en fastholdelsesmentor efter endt forløb.

 

Brobygningsforløb er primært målrettet modtagere af uddannelseshjælp og langt de fleste brobygningsforløb gives til unge på uddannelseshjælp. Der kan dog forekomme et mindre antal brobygningsforløb på de øvrige ydelsesgrupper. Data for brobygningsforløb for personer på kontanthjælp er tilgængeligt d.17.marts, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse og integrationsydelse d.22. marts og dagpenge 18.april. Bemærk, at der ikke nødvendigvis er et udfald for brobygningsforløb for andre ydelser end uddannelseshjælp pga. diskretionshensynet om minimum 3 observationer i hver celle.