16. juni 2017

Opgørelsen af udenlandsk arbejdskraft, lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted samt jobomsætning er opdateret til og med april 2017 (februar fsva. jobomsætning)

Målingerne over udenlandsk arbejdskraft, lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted samt jobomsætning er blevet opdateret med tal til og med april 2017/februar 2017.

Med denne opdatering af målingerne er der foretaget en mindre ændring af den bagvedliggende opgørelsesmetode. Ændringen skyldes, at der ved årsskiftet er sket ændringer i arbejdsgivernes adgang til indberetning af arbejdstid via e-indkomst. For at sikre en konsistent tidsserie korrigeres også i perioden før januar 2017. Klik her for at læse mere.

 

STAR har ved samme lejlighed skiftet datakilde og er overgået fra de hidtidige månedlige eIndkomstopgørelser (DetailCor) fra SKAT til daglige eIndkomstleverancer. Du kan læse nærmere om ændringerne i nyhederne vedr. de enkelte målinger.