10. maj 2017

Målinger opdateres ikke med ny periode

Målinger bliver først opdateret med ny periode den 12. juni 2017

Forsinkelsen skyldes, at der ved årsskiftet er sket ændringer i arbejdsgivernes adgang til indberetning af arbejdstid via e-indkomst. Det har betydning for niveauet for målingen af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark, for jobomsætningsstatistikken og målingen af udenlandsk arbejdskraft. For at sikre en konsistent tidsserie vil ændringerne i indberetningerne til e-indkomst også kunne påvirke niveauerne før januar 2017. Ved kommende opdateringer af disse målinger vil der således kunne ske ændringer i tidligere offentliggjorte niveauer. Klik her for at se, hvilke målinger der bliver berørt.

 

Følgende målinger bliver først opdateret med ny periode den 12. juni 2017:

  • Målingerne omfattende udenlandsk arbejdskraft og lønmodtagere efter bopæl, hvor opdateringen vil gælde perioderne januar - marts 2017.
  • Målingerne vedr. jobomsætning og personer startet i job , hvor målingerne vil gælde perioderne november - januar 2017.