11. august 2017


A-dagpenge er opdateret frem til juni 2017

Jobindsats.dk er opdateret med nye tal for a-dagpengemodtagere. De opdaterede målinger kan findes i Databanken under "A-dagpenge" i venstremenuen.

Målingerne "Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner", "Antal personer og forløb", "Aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte" samt målingerne vedr. forsørgelsesudgifter er opdateret frem til og med juni 2017.

Målingerne "Passivandel fordelt på varighed på ydelsen", "Aktiveringsgrad og passivandel fordelt på de seneste 1, 3, 6, 9 og 12 mdr. på ydelsen", "Antal samtaler pr. person fordelt på varighed på ydelsen" samt "Antal samtaler pr. person fordelt på de seneste 1, 3, 6, 9 og 12 mdr. på ydelsen" er opdateret til og med maj 2017.

Målingerne "Antal forløb fordelt på varighed", "Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden", "Antal og varighed af afsluttede forløb", "Passivandel, kontakt" samt "Passivandel, aktivering", er opdateret med perioder frem til og med maj 2017.

Siden den 1. januar 2015 har a-dagpengemodtagere under de første 14 dage af et sygdomsforløb modtaget a-dagpenge fremfor som tidligere at modtage sygedagpenge fra første sygedag. For i Jobindsats.dk at opretholde et konsistent ledighedsbegreb over tid for a-dagpengemodtagere er der derfor i målingen "Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner" samt i målingerne vedr. Udgifter til forsørgelse fra og med januar 2015 ikke medtaget perioder med a-dagpenge udbetalt inden for de første 14 dage af et sygdomsforløb. I de øvrige a-dagpengemålinger vedr. antal personer og forløb medtages dog stadigvæk samtlige perioder med udbetaling af a-dagpenge uanset om der for de berørte personer har været registreret et sygdomsforhold eller ej. Ved opdateringen af data næste gang (31. august 2015) vil der i disse målinger dog også være undtaget perioder med a-dagpenge udbetalt inden for de første 14 dage af et sygdomsforløb.

A-dagpenge