12. oktober 2017


A-dagpenge er opdateret frem til august 2017

Jobindsats.dk er opdateret med nye tal for a-dagpengemodtagere. De opdaterede målinger kan findes i Databanken under "A-dagpenge" i venstremenuen.

Målingerne "Antal personer og fuldtidspersoner" opdateret frem til august 2017.

Målingerne "Antal forløb fordelt på varighed" opdateret til juli 2017.


Læs mere under info om målingen.

A-dagpenge