12. oktober 2017


A-dagpenge. Målingerne vedr. Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden samt Antal og varighed af afsluttede forløb

Målingerne Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden og Antal og varighed af afsluttede forløb specificeres i forbindelse med ændringerne på Jobindsats.dk, grundet skiftet til det nye ledighedsregister FLEUR (Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtagere UdbetalingsRegister), som afløser det hidtidige ledighedsregister RAM (Register for Arbejdsmarkedet). Den nye FLEUR-indberetningsform er taget i brug pr. 1. juli 2017, hvorfor opgørelsen af perioder fra og med juli 2017 og fremefter sker med det FLEUR som datakilde. Perioder før juli 2017 anvender fortsat RAM som datakilde.

Med det nye ledighedsregister FLEUR er der sket et skifte fra et ugeprincip til et kalendermånedligt princip hvorved oplysninger om ledigheden på de enkelte dage indenfor måneden nu indgår. Denne detaljering i data medfører, at der fremgår langt flere påbegyndte og afsluttet forløb fra og med juli 2017 end før, idet et forløb afbrydes ved én dags fravær af ydelse.

 Målingerne opdateres månedligt og er opdateret frem til juli 2017.

 

Læs mere under info om målingen

A-dagpenge