28. november 2017


Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus opdateret med data for juni 2017

Data i målingen "Personer med opbrugt dagpengeret og efterfølgende arbejdsmarkledsstatus" er nu opdateret frem til juni 2017

Antal personer der har mistet retten til dagpenge opgøres på baggrund af a-kassernes indberetning af sidste dag i dagpengeperioden til registeret for arbejdsmarkedet (RAM) samt oplysninger om udbetalte feriedagpenge, sygedagpenge samt ansættelse i løntilskud fra andre registre. Efterfølgende arbejdsmarkedsstatus opgøres på baggrund af en lang række ydelsesregistre, e-Indkomstregistret mv. 

Målingen er tilpasset med bl.a. udvidet udfaldsrum for arbejdsmarkedsstatus.

For yderligere information om målingen henvises til "Info om målingen". 


A-dagpenge