16. maj 2017


Aktivering samt mentor af dagpengemodtagere opdateret med data frem til april 2017

Jobindsats.dk er opdateret med nye tal for aktiveringen af a-dagpengemodtagere frem til april 2017.

De opdaterede målinger kan findes i Databanken under "A-dagpenge" i venstremenuen.

De opdaterede målinger omfatter: "Antal aktiverede, gnsn. varighed og fuldtidsaktiverede", "Antal aktiverede og forløb", "Antal påbegyndte og afsluttede aktiveringsforløb samt antal forløb primo og ultimo perioden", "Antal og varighed af afsluttede aktiveringsforløb" samt "Antal og andel personer med mentor".

Det bemærkes i øvrigt, at feriedagpenge indgår i målingen. Feriedagpenge behandles ligesom A-dagpenge.

A-dagpenge