11. august 2017


Målingen vdr. arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb er opdateret frem til 1.kvartal 2017

 Målingen ”Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb” for kontanthjælp og uddannelseshjælp har fået et nyt afbrydelseskriterium så der er færre forløb, der betragtes som afsluttet.

Målingen ”Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb” viser personernes arbejdsmarkedsstatus (lønmodtagerbeskæftigelse, uddannelse, forsørgelsesydelse eller selvforsørgelse) 1, 3, 6 og 12 måneder efter, at de har afsluttet et ydelsesforløb.

Det betragtes som et nyt forløb hvis ydelsen genoptages efter der i en forudgående sammenhængende kalendermåned ikke har været udbetalt den pågældende ydelse.

 

 Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp