19. maj 2017


Målinger for Kontanthjælp og Uddannelseshjælp vedr. antal forløb og personer er opdateret til april 2017

Jobindsats er opdateret med data for kontanthjælp -og uddannelseshjælp. For målinger under Antal personer og forløb, antal aktiverede samt udgifter til forsørgelse er opdateret med data for april 2017.


Ændring fra 1. juli 2016 træder integrationsydelse i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp for alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Antallet af personer på integrationsydelse stiger derfor betydeligt i juli 2016, mens antallet af personer på uddannelses- og kontanthjælp falder væsentligt i juli 2016. Udviklingen vedr. uddannelses- og kontanthjælp skal derfor tolkes med varsomhed

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.Kontanthjælp
Uddannelseshjælp