12. oktober 2017


Målingen over ledighedsindikator: Virksomheder og personer berørt af afskedigelser af større omfang (varslinger) er opdateret frem til september 2017

Målingen over antal virksomheder og personer omfattet af afskedigelser af større omfang (varslinger) er opdateret frem til september 2017. Målingen kan findes under venstremenupunktet "Ledighedsindikatorer".


Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

Link til Varslinger