10. august 2017


Målingen over ledighedsindikator: Udviklingen i ledige stillinger. er opdateret frem til juli 2017

Målingen over data for antal ledige stillinger på  jobportal - Jobnet.dk - er opdateret frem til juli 2017. Opgørelsen kan findes under venstremenupunktet ”Ledighedsindikatorer”.  

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

Link til Antal stillinger i Jobnet