10. maj 2017


Ledighedsindikator: Arbejdsfordelinger. Nu opdateret til og med april 2017

På Jobindsats.dk kan der under venstremenupunktet ”Ledighedsindikatorer” trækkes data for antal arbejdsfordelingssager med supplerende dagpenge over og under 13 uger. Data er nu opdateret frem til og med april 2017

På Jobindsats.dk offentliggøres to målinger, som opgør:

1.        Antal arbejdsfordelingssager hhv. personer som i en given periode er berørt af en arbejdsfordeling,

2.        Antal arbejdsfordelingssager hhv. personer, som i en given periode har påbegyndt en arbejdsfordeling (tilgang)

 

En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden for (nogle af) de ansatte er nedsat i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser på virksomheden. Udviklingen i antal arbejdsfordelinger kan anvendes som indikator på udviklingen i ledigheden og efterspørgslen efter arbejdskraft.


For at medarbejderne skal have ret til supplerende dagpenge for de dage, hvor der som følge af arbejdsfordelingen ikke arbejdes, er det en betingelse, at ordningen er anmeldt til jobcentret. En arbejdsfordeling kan vare ud over 13 uger med supplerende dagpenge (forlængelser). I så fald skal ansøgningen godkendes af det regionale beskæftigelsesråd.


Målingerne i Jobindsats.dk kan opgøres på supplerende dagpenge i op til 13 uger samt supplerende dagpenge udover 13 uger. Da personer kan indgå i både sager godkendt af jobcentret hhv. beskæftigelsesregionen indenfor samme periode, kan antallet af personer og sager med supplerende dagpenge op til hhv. over 13 uger ikke umiddelbart lægges sammen, da der dermed er risiko for dobbelttælling. 


Data er dynamiske (anmeldte og godkendte arbejdsfordelinger kan eksempelvis afsluttes før end oprindelig planlagt, eller helt aflyses), hvorfor opgørelserne i Jobindsats - især for de seneste måneders vedkommende – må betragtes som foreløbige, idet der sker en løbende opdatering af data.


Data for antal arbejdsfordelinger omfatter perioden fra januar 2008 og er pt. opdateret frem til og med august 2013, og opdateres månedligt umiddelbart efter månedens afslutning. 

Data kan fordeles på:

  • ·          Geografisk område: Jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner og hele landet  
  • ·          Periode: Data kan opgøres for måneder, kvartaler, år, år-til-dato samt rullende år. Data opdateres månedligt.
  • ·          Arbejdsfordelingstype: Supplerende dagpenge i op til 13 uger og/eller supplerende dagpenge ud over 13 uger (forlængelser).
  • ·          Branchegrupper: Arbejdsfordelingssagerne kan pt. fordeles på 10 branchegrupper baseret på virksomhedernes hovedaktivitetsområde. Der findes en række arbejdsfordelingssager, der ikke entydigt kan placeres efter dette princip. Disse indgår i kategorien ”uoplyst”.


Link: Arbejdsfordelinger