9. maj 2017


Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder er opdateret til og med marts 2017

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for ”Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder” er opdateret med data for marts 2016.

Målingen opgør antal virksomheder i den valgte kommune, som i gennemsnit i perioden har mindst én person ansat. Målingen opgør på baggrund af antal virksomheder samarbejdsgrader for andel virksomheder i den valgte kommune, som har et samarbejde med hhv. jobcentret i den valgte kommune hhv. jobcentre uden for den valgte kommune samt samarbejdsgraden med alle jobcentre under ét.

Samarbejdet omfatter jobcentrenes kontakt til virksomhederne vedrørende:
- løntilskud
- virksomhedspraktik
- jobrotationsvikarer
- skånejob
- fleksjob
- mentor

En række virksomhedskontakter vil blive tilføjet på senere tidspunkt. Det drejer sig om:

- voksenlærlinge
- opkvalificeringsjob
- personlig assistance

Uanset antallet af jobcentrenes virksomhedskontakter til en virksomhed, kan virksomheden kun indgå én gang i den samlede samarbejdsgrad (ministermålet). Virksomheden kan indgå én gang i hhv. samarbejdsgraden ift. det lokale jobcenter og i samarbejdsgraden ift. de øvrige jobcentre. Det betyder, at andelen for den samlede samarbejdsgrad vil ligge lavere end summen af det lokale jobcenters og øvrige jobcentres samarbejdsgrad, fordi nogle virksomheder samarbejder med både det lokale og de øvrige jobcentre.

Målingen findes under venstremenuen Ministerens mål.


Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder