9. maj 2017


Ministerens mål er nu opdateret med data for februar 2017 vedr. andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder

Jobindsats.dk er nu opdateret med data for februar 2017 vedr. andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder.  

Målingen viser

         ·    antal ydelsesmodtagere (ekskl. førtidspensionister og personer i fleksjob og seniorjob) mellem 16 og 66 år, som har modtaget sammenhængende offentlig forsørgelse i mindst 3 år.

         ·     antal ydelsesmodtagere (ekskl. førtidspensionister og personer i fleksjob og seniorjob) mellem 16 og 66 år, som har modtaget sammenhængende offentlig forsørgelse i mindst 3 år som andel af alle ydelsesmodtagere mellem 16 og 66 år.

         ·     andelen af ydelsesmodtagere (ekskl. førtidspensionister og personer i fleksjob og seniorjob) mellem 16 og 66 år med sammenhængende offentlig forsørgelse i mindst 3 år, som har fået et aktivt tilbud inden for de seneste 6 måneder af ydelsesforløbet.

         ·     andelen af ydelsesmodtagere (ekskl. førtidspensionister og personer i fleksjob og seniorjob) mellem 16 og 66 år med sammenhængende offentlig forsørgelse i mindst 3 år, som har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder af ydelsesforløbet.


Målingen kan fordeles på geografisk område, periode og ydelsestype. Derudover kan målingen fordeles på køn, alder og herkomst.

Data er opgjort fra og med januar 2008 og målingen opdateres månedligt.

For yderligere information om målingen se info om måling.

Ministerens mål