18. maj 2017


Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen med ny feature og afsnit med jobcenteroverblik er på jobindsats for februar måned

"Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen" for februar 2017 er på Jobindsats. Rapporterne er suppleret med et nyt scoreboard og et nyt afsnit ”Jobcenteroverblik”.
Det nye scoreboard giver et overblik over, hvordan jobcenteret i indeværende måned klarer sig i forhold til de øvrige jobcentre i dets klynge eller på landsplan i indeværende måned på 10 udvalgte målinger i rapporten:

  •  Jobcenteroverblik over antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser
  •  Ministermålene (Ministermål 4 er under udarbejdelse)
  •  Sigtelinjerne for reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen, beskæftigelsesreformen samt To- og Trepartsaftaler om integration (sigtelinjen på integrationsområdet er under udarbejdelse)

Du kan af overblikket se jobcentrets placering i klyngen/hele landet på baggrund af dets resultat med angivelse af, om placeringen er højere eller lavere end i måneden før. Farverne på boksene i scoreboardet angiver, om jobcenterets niveau placerer dem i øverste, midterste eller nederste tredjedel i klyngen eller hele landet. I scoreboardet kan man ved at trykke Control samtidig med at venstreklikke med musen på en af de ti målinger går direkte til det relevante afsnit med den valgte måling i scoreboardet.

Der er tilføjet et afsnit med Jobcenteroverblik med to nye figurer. Antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser illustreres grafisk i Figur 1 og angives med tal i tabellen i Figur 2. Tabellen opgøres for seneste kvartal og angiver fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser, antal personer i ustøttet beskæftigelse, SU- modtagere og en gruppe af øvrige personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en lønindkomst, som er registreret i Danmark.


Antal fuldtidspersoner opgøres som andel af befolkningen for jobcenteret og for gennemsnittet af de øvrige jobcentre i jobcenterets klynge. Det er desuden muligt at følge udviklingen i andelens størrelse i forhold til det tilsvarende kvartal året før.


Du kan læse mere om opgørelsesmetode for scoreboard og figurerne i afsnittene om jobcenteroverblik, de enkelte reformområder og ministermålene i "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen" her: http://www.jobindsats.dk/jobindsats/Hjaelp/benchmark/nbi.aspx

 

Du kan trække den seneste februar-rapport og de tidligere udgaver her.