10. maj 2017


Målingerne, der opgør antal udenlandske virksomheder og lønmodtagere, der udfører tjenesteydelser i Danmark (RUT) er opdateret til og med marts 2017

Målingerne af antal lønmodtagere og antal virksomheder i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT) er opdateret til og med data for marts 2016. Målingerne findes under venstremenupunktet ”Udenlandsk arbejdskraft”.

Udenlandske virksomheder, herunder selvstændige uden ansatte, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Virksomhederne skal indberette oplysninger om virksomheden og de tjenesteydelser, der udføres i Danmark, samt om de lønmodtagere, som virksomheden udstationerer i Danmark.

Der er to målinger:
Måling 1 viser hvor mange udenlandske lønmodtagere og selvstændige uden ansatte, der udfører arbejde/tjenesteydelser i Danmark for virksomheder registreret i RUT (personer og fuldtidspersoner).

Måling 2 viser antallet af udenlandske virksomheder, der udfører tjenesteydelser i Danmark og det gennemsnitlige antal ansatte pr. virksomhed, der udfører tjenesteydelser i Danmark.

Målingerne kan fordeles på geografisk område, dvs. hvor i landet opgaven udføres, periode, branche og nationalitet.

Data vises fra januar 2011 og målingerne opdateres månedligt.

Målingerne er baseret på data fra Erhvervsstyrelsens register for udenlandske tjenesteydere (RUT).

For yderligere information om målingen se info om måling.

Der er ved årsskiftet sket ændringer i arbejdsgivernes adgang til indberetning af arbejdstid via e-indkomst. Det har betydning for niveauet for målingen af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark, for jobomsætningsstatistikken og målingen af udenlandsk arbejdskraft. For at sikre en konsistent tidsserie vil ændringerne i indberetningerne til e-indkomst også kunne påvirke niveauerne før januar 2017. Ved kommende opdateringer af disse målinger vil der således kunne ske ændringer i tidligere offentliggjorte niveauer. Disse målinger er derfor endnu ikke opdateret med februar måned, men seneste opgørelsesperiode (januar 2017) er opdateret med indkomne efterregistreringer.

 

 

 

Udenlandsk arbejdskraft