11. oktober 2018


Målinger over antal lønmodtagere er opdateret til august 2018

Målingerne over antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er blevet opdateret med tal frem til august 2018.

Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Ledigheds- og jobindikatorer”.

 
Antal lønmodtagere efter bopæl

Antal lønmodtagere efter arbejdssted