13. februar 2018


Målinger over antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er opdateret frem til december 2017

Målinger over antal lønmodtagere er blevet opdateret med tal frem til december 2017. Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Ledigheds- og jobindikatorer”.

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.  

 
Antal lønmodtagere efter bopæl

Antal lønmodtagere efter arbejdssted