Publikationer

På denne side finder du en samling af relevante materialer

Alle publikationer kan downloades som PDF'er, eller bestilles ved at rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på jobindsats@star.dk

Brugerundersøgelser af Jobindsats.dk

I efteråret 2010 blev der gennemført to undersøgelser af brugernes anvendelse af og syn på portalen Jobindsats.dk.

Der blev dels gennemført en kvalitativ undersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført som fokusgruppeinterview med inddragelse af en række jobcentre.

Dels blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som i store træk fulgte op på en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i foråret 2008.

Formålet med undersøgelserne har været at skabe input til forbedringer af portalen. Der kan både være tale om nye målinger, men også om bedre brugervenlighed og dokumentation.

Begge undersøgelser viser, at brugerne generelt er meget tilfredse med Jobindsats.dk. Samtidig har de to undersøgelser bidraget med forslag og inspiration til ændringer og forbedringer.

De to undersøgelser fra 2010 samt spørgeskemaundersøgelsen fra 2008 kan læses i deres fulde længe nedenfor.

Fokusgruppeinterview fra 2010 
Spørgeskemaundersøgelse fra 2010
Spørgeskemaundersøgelse fra 2008

Jobindsats.dk - en verden af nye muligheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (daværende Arbejdsmarkedsstyrelsen) har udsendt en pjece, der viser, hvad Jobindsats.dk kan bruges til.

Jobindsats.dk har mange anvendelses muligheder. Portalen indeholder et utal af informationer, som jobcentre og kommunalbestyrelser kan bruge, når de skal træffe beslutning om indsats og prioritering.

Pjecen giver en introduktion til hvordan de beskæftigelsespolitiske aktører kan lære af hinanden – og af de bedste. Og der bliver langt bedre mulighed end hidtil for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det er til gavn for de mennesker, der er omdrejningspunktet i arbejdet, nemlig de mennesker, der skal have skiftet passivydelser ud med job.  

Jobindsats - en verden af nye muligheder

Klyngeanalyser
- kommuner og jobcentre med samme rammevilkår

Til at afdække, hvilke kommuner og jobcentre, der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår, har Socialforskningsinstituttet (SFI) og Amter og kommuners forskningsinstitut (AKF) afdækket, på hvilket grundlag kommuner og jobcentre kan sammenligne deres indsats. Undersøgelsen kan læses nedenfor.

Analysen lagde vægt på at afdække hvilke rammevariable og strukturelle forhold (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer), der giver kommuner forskellige vilkår at agere under på beskæftigelsesområdet og i forhold til at opnå effektive resultater i beskæftigelsesindsatsen.

På baggrund af analysen er der opstillet klynger af kommuner og jobcentre, der kan siges at have samme rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen. Dette sammenligningsgrundlag bruges til sammenligning i resultatrevision og vil også kunne vælges som et blandt flere sammenligningsgrundlag i Overblik og Databanken.

1. januar 2012 er der sket ændringer i det forpligtende samarbejde i jobcenter Aarhus/Samsø og i jobcenter Svendborg/Langeland/Ærø, der har derfor været behov for en opdatering af klyngerne på jobcenterniveau på denne baggrund.

1. januar 2013 er der igen sket ændringer i et forpligtende samarbejde. Således indgår Svendborg og Langeland ikke længer i forpligtende samarbejde. Der har derfor været behov for en opdatering af klyngerne på jobcenterniveau på denne baggrund.

Nedenfor er der link til notater, der beskriver hvordan kommuner og jobcentre er placeret i klynger ud fra resultaterne i rapporten fra SFI og AKF, dels for perioden før 1. januar 2012, for perioden fra 1. januar 2012 samt for perioden efter 1. januar 2013.

"Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen" af SFI og KORA 2013
Kommuner med samme rammevilkår - klynger for jobcentre fra 1. januar 2014
Kommuneklynger 2014
Jobcenterklynger 2014

Opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud

Dokumentation af opgørelsesmetoder

Nedenstående dokumentation henvender sig til alle, der gerne vil have en introduktion til, hvordan opfyldelsen af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud opgøres. Dokumenterne kan også tilgås i infoteksterne i målingsmenuen i databanken for hver enkelt opgørelsen af opfyldelse af jobsamtaler eller opfyldelse af aktive tilbud.

De nuværende dokumentationer beskriver opgørelsesmetoden, som er baseret på lovgivningen, som den var udformet medio 2012.

Opgørelsen af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud til a-dagpengemodtagere er beskrevet i:

Jobsamtaler og aktive tilbud til dagpengemodtagere

Opgørelsen af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere er beskrevet i:

Jobsamtaler og aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere

 

Historisk dokumentation

Nedenstående links giver adgang til tidligere udgaver af dokumentationen af opfyldelsen af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for hhv. dagpengemodtagere hhv. kontanthjælpsmodtagere.

Den historiske dokumentation er baseret på lovgivningen i 2011. 

Jobsamtaler og aktive tilbud til dagpengemodtagere
Jobsamtaler og aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere