Drift: På grund af servicevinduer kan man opleve midlertidig nedetid onsdag d. 18.11, lørdag d. 21.11 samt søndag d. 22.11
Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Resultatmåling på jobindsats

Ny måling viser kommunernes resultater fra Beskæftigelsesministeriets benchmarkinganalyse

Den nye måling kan findes i topmenuen ”Jobcenterindblik” på Jobindsats.dk. I målingen er det muligt at hente det faktiske og forventede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse samt den faktiske og forventede andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Læs hele nyheden her.

 

Resultatmåling opdateret med korrigerede tal

Forventet og faktiske andel af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse var byttet rundt for kommuner med ens resultatmål.

Placering på benchmarkranglisten er ikke påvirket af korrektionen, da den beregnes på baggrund af forskel mellem forventet og faktisk andel (pct. point), som hele tiden har stået korrekt. Faktiske og forventet antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse samt Forskel mellem forventet og faktisk antal er heller ikke påvirket af ombytningen og er dermed også uændrede efter opdateringen. Læs hele nyheden her.

 

Jobindsats App lukkes

I stedet for vil Jobindsats.dk blive responsiv

Fra og med uge 46 i 2020 vil det ikke længere være muligt at downloade Jobindsats App fra AppStore og GooglePlay, og applikationen vil på sigt stoppe med at virke på telefoner, hvor den er installeret. I stedet arbejdes der på at gøre jobindsats.dk responsiv, så hjemmesiden kan tilgås fra telefon og tablet. Læs hele nyheden her