Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Automatiser dine dataudtræk fra jobindsats.dk med API

En fjerdedel af statens åbne data bliver endnu mere tilgængelige. En ny grænseflade til jobindsats.dk gør det muligt at hente data smartere til gavn for beskæftigelsesindsatsen.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lancerer en ny softwaregrænseflade til jobindsats.dk, der gør det muligt for dig at integrere data fra jobindsats.dk i egne systemer ved hjælp af programmering.


Det nye RESTful web Application Programming Interface (API) til jobindsats.dk betyder, at du fx kan indhente og opdatere data automatisk i dit Business Intelligent system (BI) i stedet for at klikke dig igennem www.jobindsats.dk for at hente data. Fremadrettet indebærer det, at du kan effektivisere dine arbejdsprocesser og spare interne ressourcer ved at gøre indhentningen af data smartere og hurtigere ved hjælp af api.jobindsats.dk.


Med API’et bliver data fra jobindsats.dk endnu mere åbne, da du kan skabe dig en direkte indgang til de offentligt tilgængelige data på jobindsats.dk. Dermed bliver det nemmere at bygge forskellige applikationer, der til hver en tid kan vise de nyeste offentliggjorte tal for beskæftigelsesindsatsen. Fx en app, der kan svare på spørgsmål omkring beskæftigelsesindsatsen i din kommune eller a-kasse. API’et åbner op for utallige muligheder, der kan understøtte en mere effektiv beskæftigelsesindsats.


API’et gør det også lettere at lave spændende analyser med aktuelle data fra jobindsats.dk, fordi du med api.jobindsats.dk kan hente op til 500.000 dataceller fra jobindsats.dk. Til sammenligning er det i dag muligt at trække en tabel, der består af op til 20.000 celler pr. udtræk.


Med api.jobindsats.dk er det muligt at få oplysninger og tal ved at lave de samme tilvalg/fravalg af emner, målinger og fordelingsvariable som på jobindsats.dk. Det betyder, at du som erfaren bruger af jobindsats.dk kan genkende, hvordan du får data.


Læs mere om api.jobindsats.dk, og hvordan du kommer i gang med API’et:

 

api.jobindsats.dk

 

 

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager

En ny måling på Jobindsats, viser det samlede antal kommunale afgørelser i førtidspensionssager, dvs. både tilkendelser og afslag.

Målingen er den først der offentliggøres efter, at kommunernes indberetninger af afgørelser i førtidspensionssager er flyttet fra Ankestyrelsen til STAR. Målingen viderefører dermed førtidspensionsstatistikken, der tidligere lå på Ankestyrelsens hjemmeside.

 

Se målingen her: Kommunale afgørelser i førtidspensionssager

Nye målinger på antal personer under ordningerne for voksenlærlinge og jobrotation

Målinger for aktivitet på de to tilskudsordninger er nu tilgængelige og opdateret til august 2019

Både jobrotation og voksenlærlingeordningen har tidligere kunne delvist opgøres under aktiveringsmålingerne for de enkelte ydelser. Imidlertid gav dette ikke det fulde overblik over antallet af personer under de to ordning, hvorfor målingerne blev dog fjernet fra tilbudsviften i januar 2018. Efter omfattende dataarbejde er ordningerne nu tilgængelige som selvstændige målinger.

Målingerne er at finde i kategorien Tilskudsordninger under fanen Temaer.