Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Lave niveauer i Odense og Vallensbæk Kommune i maj 2021

De lave niveaur for en række ydelser i de to kommuner er konstateret ifm. overgangen til KY

Odense og Vallensbæk Kommune er overgået til Kommunernes Ydelsessystem (KY) i maj 2021. STAR har konstateret, at de indberettede niveauer af ydelsesmodtagere for flere kommunale ydelser i de to kommuner er lavere end forventet i maj 2021. Dette påvirker også antallet af afsluttede forløb i april 2021 for de pågældende målinger.  Vi gør opmærksom på, at de lave niveauer også påvirker landstallet, RAR Fyn og RAR Hovedstaden, som ligeledes er undervurderet i maj 2021.

Læs mere her.

Antal personer og fuldtidspersoner på seniorpension

Ny måling på Jobindsats.dk viser antallet af personer og fuldtidspersoner, der modtager seniorpension

Den nye måling på Jobindsats.dk viser antallet af personer, der modtager seniorpension i perioden januar 2020 og foreløbigt til maj 2021. Målingen opgør desuden antal fuldtidspersoner i pct. af hhv. arbejdsstyrken og befolkningen (16-66 år). Målingen kan fordeles på køn, alder, herkomst og kommuner. Målingen opdateres fremadrettet månedligt. 

 

Målingen findes under menupunktet Seniorpension, og viser, at der i maj 2021 var i alt 11.149 personer, der modtog seniorpension. Det svarer til 0,4 pct. af arbejdsstyrken (16-66 år). 

Resultatmåling er opdateret

Med tal for 1. halvår 2020 til 2. halvår 2020

Mandag den 7. juni 2021 blev Beskæftigelsesministeriets benchmarkinganalyse for 1. halvår 2020 til 2. halvår 2020 offentliggjort og i den forbindelse blev resultatmålingen på jobindsats.dk opdateret. Resultatmålingen kan findes under Data-fanen Jobcenterindblik.

Læs hele nyheden her