Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Hvordan påvirker COVID-19 det danske arbejdsmarked?

Regeringen udvider overvågning af arbejdsmarkedet under corona-udbredelsen i Danmark

STAR offentliggør nu fra dag til dag en rapport, som giver et aktuelt billede af situationen på arbejdsmarkedet. Overvågningen omfatter centrale indikatorer, fx antallet af nye stillingsopslag og nyledige, opdateret på dagligbasis. En gang ugentligt vil der også være aktuelle tal for antal personer omfattet af varslingssager og arbejdsfordelinger.

Find rapporten her: Aktuel overvågning af situationen på arbejdsmarkedet

Den nyeste rapport vil være tilgængelig kl. 10.

Ny Jobcenterindbliksrapport skal skabe gennemsigtighed om kommunernes resultater

Hent den under fanen ”Publikationer”

Der er lavet en rapport for hver kommune og i rapporten kan man se:

  1. Om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet
  2. I hvilket omfang kommunen giver borgerne en tidlig indsats
  3. I hvilket omfang kommunen efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

Se hele nyheden her

Eller gå direkte til rapporterne her

 

 

To nye målinger opgør kommunernes resultater med hensyn til at opfylde fokusmålene

Find dem under topmenuen "Jobcenterindblik"

 De to nye målinger på Jobindsats.dk er:

  1. Afholdelse af samtaler. Antal og andel personer
  2. Deltagelse i aktive tilbud. Antal og andel personer

Målingerne er opgjort til og med december 2019 og kan fordeles på ydelsesgrupper og varighed af ydelsesforløb.

Se hele nyheden her

Eller gå direkte til målingerne her