Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Fokusmålingerne opdateres næste gang den 9. december for oktober måned

Næste opdatering af fokusmålingerne bliver den 9. december, og jobcenterindbliksrapporten opdateres den 10. december.

Tal for sygedagpengemodtagere vil ikke indgå i hverken fokusmålingerne eller jobcenterindbliksrapporten ved denne opdatering, jf. tidligere nyheder herom, hvor der i dataleverancerne fra sygedagpengeregistreret (KSD) for en række sygedagpengeforløb mangler oplysninger om sidste udbetalingsdag. Fokusmålingerne vil efterfølgende blive opdateret næste gang i uge 3 i 2022, hvor sygedagpengetal forventes at indgå både i fokusmålingerne og i jobcenterindbliksrapporten.

 

Nærmere information om opdateringen i 2022 vil fremgå af nyhed, som lægges på jobindsats i forbindelse med opdateringen.

 

Fejl i sygedagpengedata

For lange sygedagpengeforløb

Nogle sygedagpengeforløb er konstateret for lange og dermed er der fejl i antal personer, forløb og varigheder i jobindsats. Det skyldes manglende oplysninger om sidste udbetalingsdag for nogle sygedagpengeforløb i data modtaget fra sygedagpengeregistreret KSD. STAR arbejder på at få nye data fra KSD

Resultatmåling er opdateret

Med tal for 2. halvår 2020 til 1. halvår 2021

Fredag den 29. oktober 2021 blev Beskæftigelsesministeriets benchmarkinganalyse for 2. halvår 2020 til 1. halvår 2021 offentliggjort, og i den forbindelse blev resultatmålingen på jobindsats.dk opdateret. Resultatmålingen kan findes under datafanen Jobcenterindblik. OBS! Resultatmålingen for 2. halvår 2020 til 1. halvår 2021 blev i første omgang offentliggjort d. 29/11, men blev fjernet igen d. 3/11, da der blev konstateret fejl i beregningen af antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse for en række kommuner. Målingen er nu tilgængelig igen. 

Læs mere her