Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Resultatmåling forsinket

Grundet manglende data

Resultatmålingen var oprindeligt sat til at blive opdateret i marts, men pga. af manglende data vedr. kommuneres rammevilkår, har det ikke været muligt at offentliggøre nye tal for resultatmålingen. STAR har nu modtaget data og kan dermed gå i gang med at opdatere resultatmålingen. Resultatmålingen for 1. halvår - 2. halvår 2020 forventes offentliggjort til maj.

Jobcenterindbliksrapporten omlægges

Rapport for januar 2021 er derfor udskudt

STAR arbejder på at omlægge Jobcenterindbliksrapporten til en interaktiv Power BI rapport med nyt design. Rapporten vil dog fortsat indeholde de samme tal. Den nye udgave af Jobcenterindbliksrapporten forventes offentliggjort primo maj. Indtil da vil Jobcenterindbliksrapporten ikke blive opdateret. I den nye rapport bliver det muligt at gå tilbage til tidligere måneder.

Nyt interaktivt design for COVID-19 rapporter

COVID-19 rapporter viser centrale nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet

 

STAR’s ugentlige COVID-19 rapporter under ”Publikationer” har fra 29. marts 2021 fået et mere interaktivt design. Rapporterne viser fortsat de aktuelle tal for tilmeldte ledige, opslåede stillinger og antallet af arbejdsfordelinger. Men det er blevet lettere og enklere at navigere rundt og at vælge, om man vil have tallene vist på landsdækkende, regionalt eller kommunalt niveau samt på dags-, uge- eller og månedsniveau.

Gå til rapporterne ved at klikke her