Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Indrejste udenlandske statsborgeres tilknytning til arbejdsmarkedet

På Jobindsats kan man nu følge indrejste udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus over tid

Målingerne ”Indrejste udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus” og ”Andelen af indrejste udenlandske statsborgere i beskæftigelse” gør det bl.a. muligt at følge, hvor stor en andel af de udenlandske statsborgere, der for første gang er indvandret/indrejst i Danmark i et givent år, der efterfølgende er i beskæftigelse.

Målingerne opdateres halvårligt og kan fordeles på bl.a. nationalitet og opholdsgrundlag. Se målingerne her 

Nye målinger på kompenserende ordninger

Nye målinger på Jobindsats, der viser brugen af hjælpemidler og personlig assistance.

Man kan nu finde to nye målinger på Jobindsats, der viser udviklingen på brugen af hjælpemidler og personlig assistance. Figuren til venstre viser udviklingen i brugen af de kompenserende ordninger fra januar 2018 til december 2019.

 

Målingerne kan findes ved at klikke på "Kompenserende ordninger" under menuen "TEMAER".

 

Se målingerne her

 

 

Automatiser dine dataudtræk fra jobindsats.dk med API

En fjerdedel af statens åbne data bliver endnu mere tilgængelige. En ny grænseflade til jobindsats.dk gør det muligt at hente data smartere til gavn for beskæftigelsesindsatsen.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lancerer en ny softwaregrænseflade til jobindsats.dk, der gør det muligt for dig at integrere data fra jobindsats.dk i egne systemer ved hjælp af programmering.


Det nye RESTful web Application Programming Interface (API) til jobindsats.dk betyder, at du fx kan indhente og opdatere data automatisk i dit Business Intelligent system (BI) i stedet for at klikke dig igennem www.jobindsats.dk for at hente data. Fremadrettet indebærer det, at du kan effektivisere dine arbejdsprocesser og spare interne ressourcer ved at gøre indhentningen af data smartere og hurtigere ved hjælp af api.jobindsats.dk.


Med API’et bliver data fra jobindsats.dk endnu mere åbne, da du kan skabe dig en direkte indgang til de offentligt tilgængelige data på jobindsats.dk. Dermed bliver det nemmere at bygge forskellige applikationer, der til hver en tid kan vise de nyeste offentliggjorte tal for beskæftigelsesindsatsen. Fx en app, der kan svare på spørgsmål omkring beskæftigelsesindsatsen i din kommune eller a-kasse. API’et åbner op for utallige muligheder, der kan understøtte en mere effektiv beskæftigelsesindsats.


API’et gør det også lettere at lave spændende analyser med aktuelle data fra jobindsats.dk, fordi du med api.jobindsats.dk kan hente op til 500.000 dataceller fra jobindsats.dk. Til sammenligning er det i dag muligt at trække en tabel, der består af op til 20.000 celler pr. udtræk.


Med api.jobindsats.dk er det muligt at få oplysninger og tal ved at lave de samme tilvalg/fravalg af emner, målinger og fordelingsvariable som på jobindsats.dk. Det betyder, at du som erfaren bruger af jobindsats.dk kan genkende, hvordan du får data.


Læs mere om api.jobindsats.dk, og hvordan du kommer i gang med API’et:

 

api.jobindsats.dk