Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk
Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Ændret hyppighed for COVID-19-rapporter

STAR’s tre COVID-19-rapporter om situationen på arbejdsmarkedet opdateres fremadrettet ugentligt

Fra og med uge 32 opdateres STAR’s tre COVID-19-rapporter ugentligt – hver mandag.

Opgørelserne over personer omfattet af varslinger og arbejdsfordelinger i hovedrapporten ’Aktuel overvågning af situationen på arbejdsmarkedet’ vil fremover kun blive opdateret månedligt den 2. mandag i måneden. 

Læs hele STAR-nyheden her: Nyhed om ændret hyppighed

 

Ny måling viser tilkendelser af førtidspension fordelt på hoveddiagnoser

Tilkendelser af førtidspension fordelt på borgerens hoveddiagnose

For førtidspension er der udviklet en ny måling til Jobindsats: ”Kommunale tilkendelser af førtidspension fordelt på hovedddiagnose”. Målingen fordeler alle kommunernes tilkendelser af førtidspension på, hvilken hoveddiagnose, de havde ved tildelingen.

Målingen opgøres kvartalsvis.

For yderligere information, se ”Info om måling”.

Se målingen her: Kommunale tilkendelser af førtidspension fordelt på hoveddiagnose

Hvordan påvirker COVID-19 det danske arbejdsmarked?

Beskæftigelsesministeriets COVID-19 Beredskab

STAR offentliggør løbende 3 rapporter, som overvåger den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Overvågningen omfatter centrale indikatorer, fx antal stillingsopslag, antal tilmeldte ledige samt tal for antal personer omfattet af varslingssager og arbejdsfordelinger. De tre rapporter er følgende:

  1. Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet
  2. Den regionale situation på arbejdsmarkedet
  3. Den regionale situation på arbejdsmarkedet fordelt på forskellige karakteristika

Du finder rapporterne her: Beskæftigelsesministeriets COVID-19 Beredskab