Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Nyt Jobindsats på vej

STAR er i fuld gang med at videreudvikle jobindsats.dk. Det medfører flere ændringer.

Jobindsats.dk bliver endnu mere webtilgængelig, responsiv og brugervenlig samt moderniseret i forhold til den teknologiske platform. Vi har i videreudviklingen inddraget jeres besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen, som vi gennemførte i 1. kvartal 2021. Det betyder, at det nye jobindsats får flere nye funktioner, mens der samtidig er funktioner, som forsvinder. Det nye jobindsats forventes at erstatte det nuværende jobindsats medio december 2021.

 

Gå til nyheden for at se alle ændringer (Åbner ny fane)

Måling vedr. rådighedssanktioner for dagpengemodtagere

Målingen følger antal og andel dagpengemodtagere med en rådighedssanktion fra januar 2019

Sanktionsmålingen opgør antal og andel rådighedssanktioner fra 1. kvartal 2019 til og med 2. kvartal 2021. Målingen omfatter de rådighedssanktioner, som er givet af a-kasserne på baggrund af sager rejst af jobcentrene hhv. rådighedssanktioner, som er givet på baggrund af sager rejst af a-kasserne selv. Sidstnævnte vil indgå i målingen fra og med 1. kvt 2021.

 

Målingen kan opdeles på sanktionstype, køn, alder, herkomst og a-kasse. Målingen opdateres hvert kvartal og kan findes her.

Ny jobcenterindbliksrapport

Den nye jobcenterindbliksrapport er nu endelig i luften

Jobcenterindbliksrapporten er blevet til en interaktiv Power BI-rapport, hvor det blandt andet er muligt at tilpasse rapportens indhold ift. målgrupper (6 mdrs. og mindst 12 mdrs. anciennitet) og de to fokusmål (samtaler og aktivt tilbud). I den nye rapport er det derudover muligt at se tal for de enkelte ydelser ved at interagere med figurerne. Dertil er det blevet nemmere at skifte periode samt gå fra den ene kommune til den anden.

 

Læs hele nyhed (Åbner ny fane)               Gå til jobcenterindbliksrapporten (Åbner ny fane)