Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Antal personer og fuldtidspersoner på folkepension

Ny måling på Jobindsats.dk viser antallet af personer og fuldtidspersoner på folkepension

Den nye måling på Jobindsats.dk viser antallet af personer, der modtager folkepension i perioden januar 2010 og foreløbigt til maj 2021. Målingen kan fordeles på køn, alder og kommuner. Målingen opdateres fremadrettet månedligt. 

 

Målingen findes under menupunktet Folkepension, og viser, at der i maj 2021 var i alt 1.116.473 personer, der modtog folkepension. Faldet i kurven fra 2019 afspejler stigningen i folkepensionsalderen.  

Ny opkvalificeringsmåling på jobindsats

Den nye måling viser antal og andel ydelsesmodtagere, som påbegynder et opkvalificeringsforløb. Målingen er opgjort på de enkelte typer opkvalificeringsforløb - uddannelsesløft, den regionale uddannelsespulje, øvrig ordinær uddannelse, 6 ugers jobrettet uddannelse og voksenlærlinge.

Målingen kan desuden fordeles på perioderne måned, kvartal, år og rullende år, forsørgelsesydelse, alder (under 30 år, hhv. fyldt 30 år) og a-kasse.

 

Målingen findes under menupunktet Opkvalificering og virksomhedsrettet aktivering og viser bl.a., at der var i alt 36.914 personer, der påbegyndte et opkvalificeringsforløb i 2020 svarende til 3,6 pct. af ydelsesmodtagerne. 

Antal personer og fuldtidspersoner på seniorpension

Ny måling på Jobindsats.dk viser antallet af personer og fuldtidspersoner, der modtager seniorpension

Den nye måling på Jobindsats.dk viser antallet af personer, der modtager seniorpension i perioden januar 2020 og foreløbigt til maj 2021. Målingen opgør desuden antal fuldtidspersoner i pct. af hhv. arbejdsstyrken og befolkningen (16-66 år). Målingen kan fordeles på køn, alder, herkomst og kommuner. Målingen opdateres fremadrettet månedligt. 

 

Målingen findes under menupunktet Seniorpension, og viser, at der i maj 2021 var i alt 11.149 personer, der modtog seniorpension. Det svarer til 0,4 pct. af arbejdsstyrken (16-66 år).