Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk
Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Ny måling viser tilkendelser af førtidspension fordelt på hoveddiagnoser

Tilkendelser af førtidspension fordelt på borgerens hoveddiagnose

For førtidspension er der udviklet en ny måling til Jobindsats: ”Kommunale tilkendelser af førtidspension fordelt på hovedddiagnose”. Målingen fordeler alle kommunernes tilkendelser af førtidspension på, hvilken hoveddiagnose, de havde ved tildelingen.

Målingen opgøres kvartalsvis.

For yderligere information, se ”Info om måling”.

Se målingen her: Kommunale tilkendelser af førtidspension fordelt på hoveddiagnose

Hvordan påvirker COVID-19 det danske arbejdsmarked?

Regeringen udvider overvågning af arbejdsmarkedet under corona-udbredelsen i Danmark

STAR offentliggør nu fra dag til dag en rapport, som giver et aktuelt billede af situationen på arbejdsmarkedet. Overvågningen omfatter centrale indikatorer, fx antallet af nye stillingsopslag og nyledige, opdateret på dagligbasis. En gang ugentligt vil der også være aktuelle tal for antal personer omfattet af varslingssager og arbejdsfordelinger.

Find rapporten her: Aktuel overvågning af situationen på arbejdsmarkedet

Den nyeste rapport vil være tilgængelig kl. 10.

Ny Jobcenterindbliksrapport skal skabe gennemsigtighed om kommunernes resultater

Hent den under fanen ”Publikationer”

Der er lavet en rapport for hver kommune og i rapporten kan man se:

  1. Om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet
  2. I hvilket omfang kommunen giver borgerne en tidlig indsats
  3. I hvilket omfang kommunen efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

Se hele nyheden her

Eller gå direkte til rapporterne her