Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Fire målinger for ministerens mål 2019

Fire målinger for ministerens mål 2019

De fire målinger opgør 1) andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ud af befolkningen (16-66 år) (læs mere her) 2) antal forgæves rekrutteringer i RAR-områderne i forhold til antallet et år tidligere (læs mere her) 3) andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (læs mere her) og 4) andel personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som i den valgte eller en af de to efterfølgende måneder kommer i ustøttet beskæftigelse eller skifter visitationskategori fra aktivitetsparat til uddannelsesparat eller jobparat. (læs mere her). En femte måling vil blive føjet til omkring ultimo 2. kvartal.

 

Figuren viser den fjerde af de nævnte målinger. Du kan tilgå de fire målinger her

Forsørgelsesydelsesmodtagere der er berørt af sociale ydelser

På Jobindsats.dk kan man nu for de kommuner, der indberetter valide socialdata (pt. 56 kommuner) følge antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere, der er berørt af sociale ydelser fordelt på tre hovedgrupper: udsatte og handicappede voksne, forældre til børn, der modtager sociale ydelser og unge i efterværn.

Målingen kan fordeles på de enkelte forsørgelsesydelser, således det er muligt at sammenholde antal og andele berørt af sociale ydelser på tværs af de enkelte forsørgelsesydelser. Målingen opdateres årligt og omfatter pt. tal for 2014-2016. Se mere her.

Udenlandske statsborgere der modtager danske ydelser

På Jobindsats.dk kan man nu følge udviklingen i antal og andel udenlandske statsborgere på a-dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge

Målingerne ’Udenlandske statsborgere der modtager ydelser’ viser bl.a. antallet og andelen af udenlandske statsborgere, der modtager henholdsvis a-dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Målingerne opdateres månedligt og kan fordeles på bl.a. nationalitet og år for udstedelse af CPR-nummer. Se mere her.