Drift: På grund af servicevinduer kan man opleve midlertidig nedetid onsdag d. 18.11, lørdag d. 21.11 samt søndag d. 22.11
Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

OBS: Manglende kommunaldata fra 13 kommuner grundet kildeskift!

Kommunernes Ydelsessystem (KY) afløser løbende KMD Aktiv/BIS-Y frem til juni 2021.

Kildeskiftet betyder, at der i opdateringerne af målinger vedr. kommunale ydelser for november og december mangler kommunaldata fra 13 kommuner, hvilket også påvirker landstallet. Læs mere om kildeskiftet, dets betydning og hvilke kommuner det på nuværende tidspunkt drejer sig om her.

Antal og andel ydelsesmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb

Ny måling følger op på ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 vedr. opkvalificering af ledige

Til at følge op på ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 ”Flere ledige skal opkvalificeres” er der udarbejdet en ny måling. Målingen opgør antal og andel a-dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælps – og ledighedsydelsesmodtagere, som i en given måned har påbegyndt et opkvalificeringsforløb i form af enten ’ordinær uddannelse’, 6 ugers jobrettet uddannelse eller voksenlærlingeforløb.

Virksomhedsrettet indsats og efterfølgende beskæftigelse

Ny måling følger op på virksomhedsrettede tilbud

Til at følge op på virksomhedsrettede tilbud, er der udviklet en ny måling på Jobindsats, der viser antallet af afsluttede virksomhedsrettede tilbud, samt hvor mange af disse tilbud, som har ført til efterfølgende ustøttet beskæftigelse eller fleksjob, enten i samme virksomhed, i en virksomhed i samme branche eller i en anden branche. Målingen viser desuden den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad over de efterfølgende tre måneder for alle de forløb, der har ført til efterfølgende beskæftigelse.