Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14
Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Arbejdsfordelinger efter ny midlertidig ordning

Tal for arbejdsfordelinger efter ny midlertidig ordning er nu tilgængelige under publikationer

​Tal for arbejdsfordelinger efter ny midlertidig ordning er nu tilgængelige under publikationer. Tallene kan findes under afsnit 8 i publikationen ’Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab, den aktuelle situation på arbejdsmarkedet’. Der kan nu ses tal for personer påbegyndt i arbejdsfordelinger pr. uge, samlet antal personer omfattet af arbejdsfordelinger pr. uge og omfattede personer fordelt på RAR samt branche. Senere vil man kunne se arbejdsfordelinger fordelt på a-kasser. Arbejdsfordelingstallene for både ny og gammel ordning opdateres som udgangspunkt hver onsdag. Ugetallene for gammel ordning forventes offentliggjort i uge 44 2020.

Læs hele STAR-nyheden her: Nyhed om tal for arbejdsfordelinger 

Ny måling viser antallet af afgørelser i sager om seniorpension

Antal tilkendelser og afslag samt tilkendelsesandel er nu tilgængelig på Jobindsats

Jobindsats er blevet udvidet med et nyt menupunkt: Seniorpension. Under seniorpension kan der nu tilgås en ny måling "Afgørelser i seniorpensionssager". Målingen viser antallet af afgjorte sager om seniorpension fordelt på hhv. tilkendelser og afslag, samtidig viser den tilkendelsesandelen. Målingen opgøres kvartalsvist og viser i første omgang antallet af afgørelser for 1. og 2. kvartal 2020. Målingen vil blive opdateret med 3. kvartal i november 2020. 

 

Se målingen her: Afgørelser i seniorpensionssager

Ændret hyppighed for COVID-19-rapporter

STAR’s tre COVID-19-rapporter om situationen på arbejdsmarkedet opdateres fremadrettet ugentligt

Fra og med uge 32 opdateres STAR’s tre COVID-19-rapporter ugentligt – hver mandag.

Opgørelserne over personer omfattet af varslinger og arbejdsfordelinger i hovedrapporten ’Aktuel overvågning af situationen på arbejdsmarkedet’ vil fremover kun blive opdateret månedligt den 2. mandag i måneden. 

Læs hele STAR-nyheden her: Nyhed om ændret hyppighed