Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Antal og andel efterlønsbidragsbetalere blandt dagpengeforsikrede

Ny måling på Jobindsats opgør antal og andel efterlønsbidragsbetalere blandt dagpengeforsikrede.

Indbetaling af efterlønsbidrag er et udtryk for, om et a-kassemedlem er i gang med at optjene ret til efterløn, hvorfor statistikken giver et overblik over den forventede, fremtidige tilknytning til efterlønsordningen.

 

Målingen opdateres årligt og kan bl.a. fordeles på alder og a-kassetilhørsforhold. Se målingen her

Indrejste udenlandske statsborgeres tilknytning til arbejdsmarkedet

På Jobindsats kan man nu følge indrejste udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus over tid

Målingerne ”Indrejste udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus” og ”Andelen af indrejste udenlandske statsborgere i beskæftigelse” gør det bl.a. muligt at følge, hvor stor en andel af de udenlandske statsborgere, der for første gang er indvandret/indrejst i Danmark i et givent år, der efterfølgende er i beskæftigelse.

Målingerne opdateres halvårligt og kan fordeles på bl.a. nationalitet og opholdsgrundlag. Se målingerne her 

Nye målinger på kompenserende ordninger

Nye målinger på Jobindsats, der viser brugen af hjælpemidler og personlig assistance.

Man kan nu finde to nye målinger på Jobindsats, der viser udviklingen på brugen af hjælpemidler og personlig assistance. Figuren til venstre viser udviklingen i brugen af de kompenserende ordninger fra januar 2018 til december 2019.

 

Målingerne kan findes ved at klikke på "Kompenserende ordninger" under menuen "TEMAER".

 

Se målingerne her