Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Nyt interaktivt design for COVID-19 rapporter

COVID-19 rapporter viser centrale nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet

 

STAR’s ugentlige COVID-19 rapporter under ”Publikationer” har fra 29. marts 2021 fået et mere interaktivt design. Rapporterne viser fortsat de aktuelle tal for tilmeldte ledige, opslåede stillinger og antallet af arbejdsfordelinger. Men det er blevet lettere og enklere at navigere rundt og at vælge, om man vil have tallene vist på landsdækkende, regionalt eller kommunalt niveau samt på dags-, uge- eller og månedsniveau.

Gå til rapporterne ved at klikke her

Data fra kommuner overgået til KY indgår nu i målingerne på det kommunale ydelsesområde

Kommunernes Ydelsessystem (KY) afløser løbende KMD Aktiv/BIS-Y frem til november 2021.

Læs mere om kildeskiftet her.

 

Antal og andel ydelsesmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb

Ny måling følger op på ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 vedr. opkvalificering af ledige

Til at følge op på ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 ”Flere ledige skal opkvalificeres” er der udarbejdet en ny måling. Målingen opgør antal og andel a-dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælps – og ledighedsydelsesmodtagere, som i en given måned har påbegyndt et opkvalificeringsforløb i form af enten ’ordinær uddannelse’, 6 ugers jobrettet uddannelse eller voksenlærlingeforløb.