Ministerens beskæftigelsesmål – Andel virksomheder med forgæves rekrutteringer

Hvad viser målingen?
Måling 1: Andel virksomheder med forgæves rekrutteringer
Målingen opgør – i den valgte periode – andelen af virksomheder med forgæves rekrutteringer i pct. af alle virksomheder med forsøg på rekrutteringer.

 

Hvordan er målingen beregnet?
Måling 1: Andel virksomheder med forgæves rekrutteringer 

I STARs halvårlige rekrutteringssurvey er virksomhederne til og med 1. halvår 2018 blevet stillet følgende spørgsmål og med følgende svarkategorier:

 

Har virksomheden inden for de seneste to måneder forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere?

(1)     Ja

(2)     Nej, vi har heller ikke søgt efter nye medarbejdere

(3)     Nej, vi har fundet vores nye medarbejdere

(4)     Nej, vi har på forhånd opgivet at finde egnede medarbejdere

 

Målingen opgør andelen af virksomheder, der svarer (1) divideret med andelen af virksomheder, der svarer (1) eller (3).

 

Hvad kan målingen fordeles på?
Målingen skal fordeles på geografisk område (RAR-område og hele landet) og periode (halvår)

Hvor kommer data fra?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har halvårligt siden 2007 gennemført en virksomhedssurvey, der sigter på at belyse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked.  I surveyen angiver virksomhederne, om de har haft problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Besvarelserne vægtes og opregnes, så de er repræsentative for hele arbejdsmarkedet. Resultaterne fra undersøgelsen afrapporteres halvårligt. 

Rekrutteringsudfordringer defineres dels som rekrutteringsforsøg, hvor stillingen ikke kunne besættes, dels stillinger, som er blevet besat med en ‘anden profil’.

I gennemsnit bliver godt 20.000 virksomheder kontaktet, og ca. 15.000 virksomheder svarede, svarende til en svarprocent på 70 - 75 pct.

Med den hidtidige metode modtog hver virksomhed et brev, som inviterer virksomheden til at besvare et spørgeskema via et website. Der følges telefonisk tæt op på brevet. Undersøgelsen er tilrettelagt, så de adspurgte virksomheder repræsenterer ca. 43 pct. af beskæftigelsen i Danmark.

Fra og med 2. halvår 2018 er STAR overgået til at gennemføre rekrutteringssurveyen med udgangspunkt i elektroniske jobopslag.

Hvor ofte kommer der nye tal?

Målingen opdateres halvårligt. Ved valg af måling fremkommer en uddybning af den valgte målingsgruppe, der bl.a. oplyser hvornår målingen sidst blev opdateret, og hvornår den næste opdatering forventes. Du kan i øvrigt få et fuldt overblik over opdateringskadencen for alle målinger under topmenupunktet Opdateringskalender.

Flere spørgsmål?
Kontakt: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72A, 2300 København S, telefon 72 21 74 00, Viden og Analyse/ e-mail jobindsats@star.dk