Ministerens beskæftigelsesmål – Andel beskæftigede og opvisiterede kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere

Hvad viser målingen?

Måling 1: Antal personer primo måneden
Målingen viser antal modtagere mellem 16-66 år af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (alle ydelser inklusiv løntilskud) den første dag i den valgte måned.
 
Måling 2: Andel beskæftigede personer
Målingen viser andel modtagere mellem 16-66 år af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (alle ydelser inklusiv løntilskud) den første dag i den valgte måned, som i den pågældende eller en af de to efterfølgende måneder var i ustøttet beskæftigelse.

Måling 3: Andel opvisiterede personer
Målingen viser andel modtagere mellem 16-66 år af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (alle ydelser inklusiv løntilskud) den første dag i den valgte måned, som den første dag i måneden var aktivitetsparat og senest i den pågældende eller en af de to efterfølgende måneder var blevet ”opvisiteret” til uddannelsesparat, åbenlys uddannelsesparat eller jobparat.

Måling 4: Andel beskæftigede og opvisiterede personer (ministermål)
Målingen viser andel modtagere mellem 16-66 år af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (alle inklusiv løntilskud) den første dag i den valgte måned, som kommer i beskæftigelse eller bliver opvisiteret (jf. måling 2 og 3) i den pågældende eller en af de to efterfølgende måneder.

 

Hvordan er målingen beregnet?

Måling 1: Antal personer primo måneden
Målingen opgør antal personer mellem 16-66 år, som modtog kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse den første dag i den valgte måned. Det gælder også personer, som er i løntilskud fra de pågældende ydelser, som modtager andre typer ydelser sideløbende eller har lønindkomst fra ustøttet beskæftigelse sideløbende med kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Personer knyttes til den udbetalende kommune.

 
Måling 2: Andel beskæftigede personer
Målingen opgør personer i ustøttet beskæftigelse som en andel af populationen i måling 1.

Andel beskæftigede personer omfatter personer som i den valgte eller en af de to efterfølgende måneder har mindst en times lønindkomst fra ustøttet beskæftigelse. Ustøttet beskæftigelse omfatter alt ordinært arbejde, hvor lønindkomsten ikke stammer fra støttet beskæftigelse som fleksjob, skånejob eller løntilskud. Lønindkomst fra ustøttet beskæftigelse tælles med, selvom personen måtte modtage forsørgelsesydelse imens.

Måling 3: Andel opvisiterede personer
Målingen opgør opvisiterede personer som en andel af populationen i måling 1.

I andel opvisiterede personer indgår personer, der var visiteret som aktivitetsparat den første dag i den valgte måned og som efterfølgende bliver opvisiteret - dvs. visiteres som uddannelsesparat, åbenlys uddannelsesparat eller jobparat - i den pågældende eller en af de to efterfølgende måneder. Opvisiteringen tæller med, selvom personen senere i perioden måtte ende med at blive visiteret som aktivitetsparat igen. Personer med opvisitering indgår dog ikke i denne måling, hvis personen allerede indgår i andel beskæftigede i måling 2.

Måling 4: Andel beskæftigede og opvisiterede personer (ministermål)
Denne måling beregnes ved at summere andelene for ”Andel beskæftigede personer” og ”Andel opvisiterede personer” i måling 2 og måling 3.

Hvad kan målingen fordeles på?

Målingen skal fordeles på geografisk område og periode (kun måned). Derudover kan målingen fordeles på ydelsesgrupper, køn, alder og herkomst. Område, ydelsesgruppe, køn, alder og herkomst er for alle personer opgjort den første dag i måneden.

Læs mere om fordelingsvariable 

Hvor kommer data fra?
Data kommer fra kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, DFDG, PLAN-data, E-indkomst.

Hvor ofte kommer der nye tal?
Målingen opdateres hver måned. Ved valg af måling fremkommer en uddybning af den valgte målingsgruppe, der bl.a. oplyser hvornår målingen sidst blev opdateret, og hvornår den næste opdatering forventes. Du kan i øvrigt få et fuldt overblik over opdateringskadencen for alle målinger under topmenupunktet Opdateringskalender.

Flere spørgsmål?
Kontakt: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72A, 2300 København S, telefon 72 21 74 00, Viden og Analyse/ e-mail jobindsats@star.dk