Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

Valg af målinger Valg af data Resultat
Du har valgt:  
Målingsgruppe
Måling
Udenlandsk arbejdskraft i Danmark
Udstationerede personer og virksomheder i RUT-registeret
Beskæftigede udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus
Indrejste udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus over tid
Udenlandske statsborgere der modtager ydelser