Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

20. april 2017


Forbedret kilde medfører mindre fald i antallet af fleksjob

Målingerne ang. antal personer og forløb for fleksjobansatte er blevet opdateret til marts 2017.  Bemærk, at der er sket et mindre fald i antallet af fleksjobforløb fra 1.maj 2015 og frem som konsekvens af implementering af en ny forbedret datakilde for borgere, der modtager fleksydelse. En række fleksjobforløb er derfor blevet afsluttet som konsekvens af borgeren er overgået til at modtage fleksydelse.

 

Implementeringen medfører et databrud fra 1. maj 2015,  hvor myndighedsansvaret for og udbetaling af fleksydelse overgik fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Før 1. maj 2015 var kilden KMD Aktiv, hvor ikke alle kommuner havde tilkøbt det særlige fleksydelsesmodul, der bl.a. understøttede automatisk bevillingsoprettelser. Data for fleksydelse for før 1. maj 2015 er derfor behæftet med relativt større usikkerhed.