Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

15. juni 2017


Ny saneringsrunde af målinger på jobindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ser med jævne mellemrum på, om der kan ryddes op blandt gamle målinger på Jobindsats, som ikke længere er relevante, er blevet overflødige eller kun sjældent anvendes af brugerne. STAR har som led i dette arbejde valgt at afslutte en række målinger på jobindsats.dk. pr. 1. december 2017.

 

De målinger der afsluttes og udgår er:

 

1) Gnsn. varighed på ydelsen

 

Gnsn. varighed på ydelsen viser, hvor lang tid ydelsesmodtagerne i gennemsnit har modtaget ydelsen inden for den valgte periode, målt i uger. Dette kan misforstås, som et udtryk for hvor langt det gennemsnitlige ydelsesforløb er, hvilket i stedet kan findes under ’Antal og varighed af afsluttede forløb’ .

 

Det er samtidigt STAR’s vurdering at denne måling sjældent anvendes og i langt størstedelen at tilfældene aktivt fravælges, når en bruger ønsker at trække målinger af personer eller fuldtidspersoner på ydelse.

 

Det skal bemærkes, at det fortsat vil være muligt manuelt at udregne den gnsn. varighed i uger på ydelsen i en periode ved at anvende følgende metode:

 

Gnsn. varighed på ydelsen i uger i et år: antal fuldtidspersoner i året / antal personer i året * 52 uger

 

Gnsn. varighed på ydelsen i uger i et kvartal: antal fuldtidspersoner i kvartalet / antal personer i kvartalet * 13 uger

 

2) Gnsn. varighed i aktivering

 

Målingen viser på samme måde som ’ Gnsn. varighed på ydelsen’ hvor mange uger sammenlagt en gnsn. person har været i aktivering inden for den valgte periode.

 

Det er STARs vurdering af målingen har begrænset brugbarhed og at den kan være forvirrende, hvis det brugeren søger på jobindsats er den gnsn. varighed af de aktiveringsforløb borgerne deltager i. Denne information findes nemlig under ’Antal og varighed af afsluttede aktiveringsforløb’.

 

Det er endvidere STAR’s vurdering at målingen sjældent anvendes og i langt størstedelen at tilfældene aktivt fravælges, når en bruger ønsker at trække målinger af antal aktiverede eller antal fuldtidsaktiverede.

 

3) Ledighedstype

 

Under mange målinger på jobindsats bliver brugeren bedt om at vælge enten ’Ledighed’ eller ’Ledighed og aktivering (bruttoledighed)’. Da det stort set altid er bruttoledigheden som brugeren ønsker at se, vil STAR lade muligheden for at vælge ’Ledighed’ udgå for dermed at spare brugeren for et klik pr. dataudtræk.

 

Alle målinger vil således fremover blive opgjort baseret på bruttoledigheden.

 

Hvis man ønsker at kende antallet at ydelsesmodtagere ekskl. antallet af aktiverede på ydelsen, vil det fortsat være muligt at trække de to tal hver for sig og trække dem fra hinanden.

 

4) Ministerens mål (afsluttede serier)

 

Under ’Ministerens mål’ ligger en række gamle ministermål som afsluttede målinger, der ikke længere opdateres. Enkelte af dem har været opdateret frem til ca. slutningen af 2016. Det drejer sig om følgende målinger:

  • Arbejdskraftreserven
  • Tilgang til permanente forsørgelsesordninger
  • Tilgang til førtidspension
  • Antal personer under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser
  • Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser
  • Antal sygedagpengeforløb over 26 uger

 

STAR er opmærksom på at mange kommuner anvender målingerne for ministermålene i en periode efter, at de ophører med at være ministermål, hvorfor målingerne fremover som udgangspunkt vil blive opdateret i ét år efter at de ophører med at være ministermål, hvorefter de vil blive fjernet fra jobindsats.