Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

11. juli 2018


Tilretning i målingerne ”Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb”

Antallet af afsluttede forløb har ikke været fuldt dækkende for jobindsatsmålingerne ”Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb” for følgende ydelser ledighedsydelse, fleksjob, revalidering og forrevalidering.

 

Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttede forløb kan for de oplistede ydelser opgøres fra 2008 og frem, men hidtil har forløb påbegyndt før 1.jan 2008 ikke indgået og antallet af afsluttede forløb er derfor undervurderet i målingerne. Det vil særligt give udslag i antallet af afsluttede forløb i 2008-2009 og herefter aftage.  Forholdet har endvidere betydning for fordelingen på den efterfølgende arbejdsmarkedsstatus, da denne er anderledes for langvarige afsluttede forløb end for kortere afsluttede forløb. Her er udslaget størst i årene 2008-10, men for fx  fleksjob medfører tilretningen ændringer frem til i dag.

 

Fra onsdag d.11. juli er det muligt at tilgå de tilrettede målinger på Jobindsats hvor alle forløb afsluttet fra 1.januar 2008 indgår. Samme tilretning vil blive implementeret for kontanthjælp d.26.juli.