20. juli 2018


Målingen om arbejdskraftreserven er udskudt

Opdatering af målingen ”Arbejdskraftreserven” er udsat til den 25. juli pga. driftsforstyrrelser.