Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

18. marts 2020


Automatisk genopretning af undervurderet aktiveringsdata

 

Som beskrevet i driftsnyheden den 13. februar 2020, så har STAR konstateret, at det fremstillede aktiveringsdata på Jobindsats.dk har været undervurderet i perioden 2018-september 2019.

 

Dette har ledt STAR til at bede kommunerne om at genoprette det undervurderede aktiveringsdata, og denne proces forventes færdiggjort ved udgangen af april 2020.

 

Det er dog blevet indberettet, at nogle forløb ikke genoprettes fra den kommunale side. STAR har derfor ved den seneste opdatering af aktiveringsmålingerne implementeret en automatisk genopretning af de forløb, som kommunerne ikke har genoprettet på nuværende tidspunkt.

 

Forløb uden timetal vil blive registreret med et gennemsnitligt antal timer i aktivering pr. forløb svarende til aktiveringstimetallet for andre forløb på samme ydelse og med samme aktiveringstilbud. Dette automatisk angivet timetal vil dog blive overskrevet, hvis den ansvarlige kommune på et senere tidspunkt genopretter sagen med det faktiske timetal.

 

Da problemerne med undervurderet aktiveringsdata strækker sig tilbage til 2017 for visse kommuner, er den automatiske genopretning implementeret på data for 2017 og frem. Brugere af Jobindsats.dk vil dog primært se stigninger i antallet af aktiveringsforløb og personer i aktivering i perioden 2018-september 2019. Disse stigninger vil være væsentlige for nogle kommuner, men beskedne for andre.