Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

1. april 2020


Ny kilde for førtidspension betyder udskydelse af opdatering af målinger

 

Fra 1. marts 2020 erstattes KMD social pension med UDKPE. Det betyder, at STAR får en ny kilde for udbetalinger af førtidspension. Der er løbende blevet lavet test på en delleverance, men den første fulde datamængde modtages først medio april. For at sikre, at konverteringen af kilden giver et retvisende resultat udskydes offentliggørelsen af marts måneds udbetalinger af førtidspension til maj. Da data fra UDKPE modtages senere på måneden end KMD social pension, forventes målingerne for førtidspension først offentliggjort i anden halvdel af maj måned indeholdende opdatering for både marts og april 2020.  

 

Konverteringen af kilden har betydning for følgende målinger: 

- Antal forløb fordelt på varighed

- Antal personer og fuldtidspersoner

- Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden

- Tilgang til førtidspension

- Forsørgelsesudgifter.