Drift: På grund af servicevinduer kan man opleve midlertidig nedetid onsdag d. 18.11, lørdag d. 21.11 samt søndag d. 22.11

3. september 2020


Fokusmålingerne og jobcenterindblikrapporterne opdateres næste gang ultimo oktober 2020

Fokusmålingerne ”Afholdelse af samtaler. Antal og andel personer” og ”Deltagelse i aktive tilbud. Antal og andel personer” er på nuværende tidspunkt opdateret til og med februar måned 2020. Jobcenterindbliksrapporterne er opdateret til og med januar 2020.

 

Tidsserien i fokusmålingerne forventes opdateret med månederne marts, april, maj, juni, juli og august 2020. Der lægges jobcenterindblikrapporter for august måned 2020 på jobindsats. Der vil ikke være rapporter for den mellemliggende periode februar 2020- juli 2020. Samtidig offentliggøres resultatmålingen - baseret på ministerens benchmark - på Jobindsats.dk med tal for 2. halvår 2019 – 1. halvår 2020.

 

STAR har på STAR .dk beskrevet, hvordan der i tilsynet med og opfølgningen på indsatsen skal tages højde for de udfordringer, som jobcenteret i en periode præget af COVID-19 har stået over/står over med den suspenderede beskæftigelsesindsats og et voksende antal nyledige. Opgørelsesmetoden for fokusmålingerne og jobcenterindbliksrapporterne vil være tilpasset til disse beslutninger ved næste opdatering i oktober 2020.

 

Her kan du kan læse mere om, hvordan der i tilsyn og opfølgning på indsatsen tages højde for COVID-19

Her kan du se en beskrivelse af de specifikke opgørelsesregler i forhold til kommuners og a-kassers indsats generelt og i forhold til opgørelsen af fokusmålene for det skærpede tilsyn m.v.

Senest i forbindelse med, at fokusmålingerne genoptages ultimo oktober, vil metodenotatet på jobindsats blive opdateret med beskrivelse af opgørelsesmæssige tilpasninger, der er foretaget som følge af suspensionen og genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.