Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

2. juli 2020


”Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse”, ”Tidlig indsats” samt målinger om udenlandsk arbejdskraft opdateres ikke foreløbigt

Pga. nye datakilder for sygedagpenge er der midlertidig pause i opdatering af en række målinger:

 

Ministerens mål:

  • ”Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen”

 

Tidlig indsats:

  • ”Tidspunkt for første samtale for nye ydelsesmodtagere”
  • ”Tidspunkt for første aktive tilbud for nye ydelsesmodtagere”

 

Udenlandsk arbejdskraft:

  • ’’Udenlandske statsborgere der modtager sygedagpenge mv.’’
  • ’’Beskæftigede udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus over tid’’
  • ’’Beskæftigede udenlandske statsborgeres tidligere arbejdsmarkedsstatus’’
  • ’’Indrejste udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus’’

 

Målinger forventes opdateret i september/oktober.

 

Ang. nye datakilder

Sygedagpengedata på jobindsats for maj, juni og juli samt efterregistreringer til tidligere måneder forventes først opdateret medio september 2020, da alle kommuner er overgået til nyt sagsbehandlingssystem (KSD) fra den 25. maj 2020. STAR vil frem til medio september sikre, validering af de nye data samt databehandling ved sammenlægning af sygedagpengedata fra det gamle KMD Sygedagpenge og de nye KSD-data.