Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

22. januar 2020


Fusion af A-kassen Frie og DANA

Den 1/1-2020 fusionerede de to a-kasser A-kassen Frie og DANA. De blev videreført under navnet A-kassen Frie. 

 

Indtil ultimo februar/primo marts vises A-kassen Frie og DANA som udgangspunkt fortsat som to separate a-kasser i alle de målinger på jobindsats, hvor man har mulighed for at fordele på a-kasse tilhørsforhold. 

 

For nogle enkelte målinger er de to a-kasser dog blevet slået sammen til én i de seneste perioder siden medio 2017.

Det er mere specifikt følgende målinger: 

- Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus (A-dagpenge)

- Overlevelseskurver (A-dagpenge)

- Arbejdskraftreserven (Ledigheds- og jobindikatorer) 

- Alle målinger vedr. Efterløn

 

Når disse målingerne næste gang opdateres med data, dvs. ultimo februar/primo marts, vil de to a-kasser i samtlige målinger på jobindsats.dk være slået sammen til én i alle perioder.