Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

14. august 2020


Målinger vedr. kommunale rådighedssanktioner udskydes

Målinger vedr. rådighedssanktion for kontanthjælp, uddannelseshjælp samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. er udskudt til den 23. september 2020 på grund af ændringer i datakilden.