Drift: På grund af servicevinduer kan man opleve midlertidig nedetid onsdag d. 18.11, lørdag d. 21.11 samt søndag d. 22.11

18. december 2020


Kildeskift i kommunaldata: Kommunernes Ydelsessystem (KY) afløser KMD Aktiv/BIS-Y

I løbet af 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021 afløser den fælles kommunale it-understøttelse Kommunernes Ydelsessystem (KY) KMD Aktiv/BIS-Y. Kommunerne overgår løbende til KY.

Når en kommune overgår til KY modtager STAR ikke længere data på den pågældende kommune fra KMD Aktiv/BIS-Y. Det er kun aktive bevillinger, der konverteres til KY; så sager der på konverteringstidspunktet er afsluttede i KMD Aktiv/BIS-Y, er ikke kandidater til konvertering. Derfor står STAR over for et stort arbejde med løbende at indarbejde data fra KY i allerede eksisterende dataflows på det kommunale ydelsesområde.

Overgangen betyder, at data fra kommuner løbende vil udestå og vi vil løbende informere herom. Det forventes, at KY data fra august 2020 og frem er klar til at indgå i målingerne i opdateringen i februar 2021.

Følgende kommuner er nu overgået til KY:

  1. Pilotfase 1: Herning overgik til KY med nye sager d. august 2020
  2. Pilotfase 2: Lolland og Randers overgik til KY d. 7. september 2020
  3. Bølge 1: Brøndby, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Hjørring, Kerteminde, Kolding, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Varde overgik til KY d. 9. november 2020

Det betyder, at for Herning gælder for ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, at efterregistreringer foretaget efter 7. september 2020 og alle nye registreringer på eksisterende personer ikke er med i målingerne. For de pågældende ydelser er nyoprettede sager fra 7. august 2020 heller ikke med i målingerne. For de resterende kommunale ydelser gælder, at efterregistreringer foretaget efter 7. oktober 2020 og alle nye registreringer på eksisterende personer ikke er med i målingerne. For de pågældende ydelser er nyoprettede sager fra 1. september ikke med i målingerne.

For Lolland og Randers gælder, at alle efterregistreringer foretaget efter d. 7. september 2020 og alle nye registreringer foretaget efter 7. september 2020 ikke er med i målingerne vedr. kommunale ydelser.

For Brøndby, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Hjørring, Kerteminde, Kolding, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Varde gælder, at alle efterregistreringer foretaget efter d. 11. november 2020 og alle nye registreringer foretaget efter 11. november 2020 ikke er med i målingerne vedr. kommunale ydelser.

Personer med kommunale ydelser i løntilskud i kommunerne, der er overgået til KY, vil stadig fremgå af målingerne, da kilden til løntilskudsforløb ikke er ændret.  

OBS: Målingerne vedr. kommunal ydelsesdata for hele landet er dermed også underopdateret.