Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

18. september 2020


Kildeskift i kommunaldata: Kommunernes Ydelsessystem (KY) afløser KMD Aktiv/BIS-Y

I løbet af 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021 afløser den fælles kommunale it-understøttelse Kommunernes Ydelsessystem (KY) KMD Aktiv/BIS-Y. Kommunerne overgår løbende til KY.

Når en kommune overgår til KY modtager STAR ikke længere data på den pågældende kommune fra KMD Aktiv/BIS-Y. Det kun aktive bevillinger, der konverteres til KY; så sager der på konverteringstidspunktet er afsluttede i KMD Aktiv/BIS-Y, er ikke kandidater til konvertering. Derfor står STAR overfor et stort arbejde med løbende at indarbejde data fra KY i allerede eksisterende dataflows på det kommunale ydelsesområde.

Overgangen kan betyde, at data fra kommuner løbende vil udestå og i givet fald vil vi løbende informere herom.  

Herning Kommune overgår som den første kommune til KY i 1. pilotfase pr. 7. august 2020 efterfulgt af kommunerne Lolland og Randers d. 7. september 2020. 

For Herning gælder, at efterregistreringer foretaget efter 7. september 2020 og alle nye registreringer på eksisterende personer med ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering ikke er med i opgørelsen. Endvidere er nyoprettede sager for de nævnte ydelser fra 7. august 2020 ikke med i målingerne på Jobindsats.

For alle kommunale ydelser gælder, at alle efterregistrering foretaget efter d. 7. september 2020 og alle nye registreringer foretaget efter 7. september 2020 i Randers og Lolland ikke med i målingerne på Jobindsats.