Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

16. oktober 2020


Målinger for kontanthjælp mv. er udskudt

Grundet manglende data i forbindelse med overgangen til KY er målingerne for Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Revalidering, Forrevalidering, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Ledighedsydelse og Fleksjob udskudt til den 27., 28. og 29. oktober 2020.