27. november 2020


Opdatering af sygedagpengemålinger vedr. aktivering og overlevelseskurver efter kildeskift til KSD

Sygedagpengedata på jobindsats vedr. antal aktiverede, fuldtidsaktiverede, aktiveringsforløb, påbegyndte/afsluttede aktiveringsforløb, aktiveringsforløb primo/ultimo perioden, varighed af aktiveringsforløb, aktiveringsgrad, andel aktiveringsberørte, antal og andel personer som har fået virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge samt overlevelseskurverne er opdateret med data fra det nye sagsbehandlingssystem KSD. Ved opdateringen er der sket en sammenlægning af sygedagpengedata fra det gamle KMD Sygedagpenge og de nye KSD data. Der er dermed sikret en høj grad af sammenlignelighed i data fra før og efter overgangsdatoen.

 

Kommunerne er overgået til det nye sagsbehandlersystem KSD fra og med den 25. november 2019 for Helsingør og Vejen, fra og med den 24. februar 2020 for Assens, Ishøj, Randers, Vallensbæk og Aarhus og fra og med den 25. maj 2020 for alle de resterende kommuner.