Drift: På grund af servicevinduer kan man opleve midlertidig nedetid onsdag d. 18.11, lørdag d. 21.11 samt søndag d. 22.11

4. november 2020


Opmærksomhedspunkter vedr. ny midlertidig arbejdsfordelingsordning og ny ferielov

Følgende berører alle opgørelser vedr. A-dagpenge.

 

Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning:

Ordningen trådte i kraft den 14. september 2020 og er et supplement til den eksisterende arbejdsfordelingsordning. Personer omfattet af den midlertidige ordning indgår ikke i opgørelser af A-dagpenge på jobindsats. For opgørelser af ordningens omfang henvises til publikationerne Beskæftigelsesministeriets COVID-19 Beredskab her.

 

Ny ferielov:
Som følge af den nye ferielov og udmøntningen i reglerne vedr. feriedagpenge er der ikke nogen, der har kunne nå at optjene feriedagpenge til afholdelse i september. Dette resulterer i et drastisk fald i antallet af feriedagpengemodtagere fra august til september. Faldet i feriedagpengemodtagerne må forventes at betyde, at flere personer end ellers i stedet modtager almindelige dagpenge. Dette gælder særligt i september, men også i efterfølgende måneder, hvor dagpengemodtagere har kunne optjene feriedagpenge i begrænset omfang.