4. november 2020


Opmærksomhedspunkter vedr. ny midlertidig arbejdsfordelingsordning og ny ferielov

Følgende berører alle opgørelser vedr. A-dagpenge.

 

Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning:

Ordningen trådte i kraft den 14. september 2020 og er et supplement til den eksisterende arbejdsfordelingsordning. Personer omfattet af den midlertidige ordning indgår ikke i opgørelser af A-dagpenge på jobindsats. For opgørelser af ordningens omfang henvises til publikationerne Beskæftigelsesministeriets COVID-19 Beredskab her.

 

Ny ferielov:
Som følge af den nye ferielov og udmøntningen i reglerne vedr. feriedagpenge er der ikke nogen, der har kunne nå at optjene feriedagpenge til afholdelse i september. Dette resulterer i et drastisk fald i antallet af feriedagpengemodtagere fra august til september. Faldet i feriedagpengemodtagerne må forventes at betyde, at flere personer end ellers i stedet modtager almindelige dagpenge. Dette gælder særligt i september, men også i efterfølgende måneder, hvor dagpengemodtagere har kunne optjene feriedagpenge i begrænset omfang.